THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 3
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký qua mạng điện tử

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Trường hợp đăng ký trên mạng điện tử thì in giấy xác nhận đăng ký trực tuyến trên mạng điện tử

Bước 3:  Thụ lý hồ sơ: Căn cứ vào hồ sơ nhận được từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức Phòng TC-KH xem xét và soạn thảo GCNĐKHKD.

Chú ý: Trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu phát hiện nội dung sai khác, không chính xác, không đầy đủ thì làm Thông báo yêu cầu cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hiệu đính, bổ sung hồ sơ; nếu phát hiện hồ sơ là giả mạo thì làm công văn từ chối cấp GCNĐKHKD.

Bước 4: Lãnh đạo Phòng TC-KH xem xét, kiểm tra, ký GCN đăng ký HKD

Bước 5: Cán bộ của Phòng TC-KH đóng dấu, trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho công dân

Trường hợp đăng ký trên mạng điện tử công dân phải mang hồ sơ gốc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đối chiếu, nộp lệ phí và nhận kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua mạng

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: số 27 đường Cổ Bi huyện Gia Lâm

Điện thoại: 043.276913

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

2. Bản sao hợp lệ CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình, bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lệ phí
Phí

100.000 đồng/ bản

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu BM 36.01.doc BM 36.02.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm

Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo pháp luật chuyên ngành

Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số  20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.