THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 5 thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế
Loại thủ tục Y TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Bước 2. Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (đầy đủ và đúng theo qui định): Tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Chuyên viên Phòng Y tế Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 05 ngày kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. Nếu cơ sở không giải trình hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, trả lại hồ sơ cho tổ chức/cá nhân qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Chuyển bước 9.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

- Bước 4. Đoàn thẩm định Thẩm định tại cơ sở:

Xuống thực tế thẩm định những điều kiện theo quy định

- Nếu cơ sở đạt: Chuyển bước tiếp theo.

- Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện ATTP và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở đã hoàn thiện các yêu cầu đảm bảo ATTP.

- Nếu cơ sở không đủ điều kiện ATTP, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý ATTP của địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận ATTP. Chuyển bước 9.

- Bước 5. Chuyên viên Phòng Y tế Lập tờ trình thẩm định & Dự thảo GCN trình lãnh đạo Phòng

- Bước 6. Lãnh đạo Phòng y tế Kiểm tra nội dung tờ trình  thẩm định và Dự thảo GCN:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND  xem xét.

- Nếu không đồng ý:  chuyển lại bước 6.

- Bước 7. Lãnh đạo UBND huyện Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và Dự thảo GCN:

- Nếu đồng ý: Ký vào GCN

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng Y tế xử lý.

- Bước 9. Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân:

- Nếu cơ sở được cấp GCN:  thu lệ phí theo quy định.

- Nếu cơ sở không được cấp GCN: Trả lại hồ sơ.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ :  Số 27, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 043.8276.913
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có xác nhận của cơ sở)

3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện ATTP, bao gồm:

+  Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

+  Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống ( bản sao có xác nhận của cơ sở ).

5. Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6. Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Lệ phí
Phí Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

1. Luật số 55/2010/QH12 được Quốc Hội khoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 về  an toàn thực phẩm.

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.

3. Thông tư 30/2012/TT-BYT Ban hành qui định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

4. Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6. Quyết định 5604/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội.