THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Huyện.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét và cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Phòng Kinh tế  có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

+ Đối với tổ chức, cá nhân không đạt yêu cầu để cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, phòng Kinh tế có văn bản trả lời và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Huyện để gửi đến công dân.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  043.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lệ phí
Phí

- Phí thẩm định: 1.200.000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định.

- Lệ phí cấp phép: 200.000đ/Giấy/Lần cấp Giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 11.pdf
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Áp dụng cho thương nhân có nhu cầu bản lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

+ Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

   + Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cơ sở pháp lý

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

- Quyết định 4915/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội.