THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
2 Tiếp nhận đăng ký người vào tu 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
3 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
4 Xác minh tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
5 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây giống phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
6 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
7 Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
11 Xác nhận vào đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người khuyết tật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
13 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
14 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
17 Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
19 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân người có công đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI