THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
3 Giải quyết hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
5 Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn KINH TẾ
10 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm ở cấp xã 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
17 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn NỘI VỤ