THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
3 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP
4 Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
5 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn THANH TRA
6 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn VĂN HÓA THÔNG TIN
7 Công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
8 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
9 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
17 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
19 Giải quyết hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở. 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn TƯ PHÁP