THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại, chỉnh sửa thẻ BHYT cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội
Loại thủ tục LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Bộ phận một cửa của UBND xã, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả.

- UBND xã thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị (Theo mẫu).

2. Các giấy tờ liên quan đến nội dung cấp lại, chỉnh sửa (Bản sao có chứng thực).
Thời hạn giải quyết Tổng thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ
Trong đó: Thời gian xử lý tại cấp xã: 01 ngày
Thời gian xử lý tại cấp huyện: 01 ngày
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận, danh sách đề nghị của UBND xã
Công văn kèm theo danh sách của Phòng Lao động TBXH
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Công văn liên ngành số 2711/LN/LĐTBXH-BHXH ngày 27/22/2013 của Liên ngành Lao động TBXH và Bảo hiểm xã hội về việc thực hiện cấp thẻ BHYT đối với đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng.