THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên.
Loại thủ tục LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Bộ phận một cửa của UBND xã, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả.

- UBND xã thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn

Thành phần số lượng hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên (Viết tay hoặc đánh máy).
Thời hạn giải quyết Tổng thời gian giải quyết 08 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ
Trong đó: Thời gian xử lý cấp xã 01 ngày
Thời gian xử lý cấp huyện: 07 ngày
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Công văn kèm theo danh sách đề nghị của UBND xã
Sổ trợ cấp xã hội thường xuyên
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.