THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng
Loại thủ tục LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Bộ phận một cửa của UBND xã, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả.

- UBND xã thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã, thị trấn

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị hỗ trợ (mẫu 1)

2. Giấy chứng tử  (Bản phô tô công chứng)

3. Hộ khẩu thường trú của người đề nghị (Bản phô tô có đối chiếu bản chính)

4. Chứng minh nhân dân của người đề nghị (Bản phô tô có đối chiếu bản chính)

5. Hợp đồng hỏa táng, vận chuyển với cơ sở hỏa táng tại địa phương kèm theo hóa đơn quy định của Bộ Tài chính (Bản chính).

6. Xác nhận của UBND xã (đối với hộ nghèo) (Bản chính).
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng
 
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyễn khích hỏa táng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội
- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
- Hướng dẫn số 873/LS:LĐTBXH-TC ngày 24/4/2013 của Liên Sở Lao động - Thương binh và xã hội - Sở Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyễn khích hỏa táng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội