THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sảnđủ điều kiện kinh tế trang trại
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Bước 1.Hộ gia đình, cá nhân hoặc người đại diện nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa của xã, thị trấn nơi trang trại sản xuất.

- Bước 2. Cán bộ Bộ phận Một cửa xã, thị trấn vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới cán bộ, công chức cấp xã được phân công thực hiện nhiệm vụ để giải quyết theo quy định

- Bước 3. Cán bộ chuyên môn xã, thị trấn kiểm tra hồ sơ; tiến hành kiểm tra thực địa cơ sở đề xuất cấp GCN; trường hợp đủ điều kiện, cán bộ chuyển môn xã, thị trấn xác thực vào đơn đề nghị trình lãnh đạo xã, thị trấn xác nhận.

- Bước 4. Cán bộ chuyên môn xã, thị trấn lấy dấu, vào sổ theo dõi; chuyển hồ sơ về Bộ phận Một cửa huyện để giải quyết

- Bước 5. Cán bộ Bộ phận Một cửa huyện vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới Phòng Kinh tế để giải quyết theo quy định

- Bước 6. Phòng Kinh tế thẩm định hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện trình lãnh đạo đơn vị và dự thảo GCN KTTT trình lãnh đạo huyện.

- Bước 7: Đóng dấu, lấy số, vào sổ theo dõi và trả kết quả về Bộ phận Một cửa huyện để trả kết quả cho người nộp hồ sơ theo phiếu hẹn

- Bước 8. Cán bộ chuyên môn xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Bộ phận Một cửa của đơn vị; trả GCN KTTT cho người nộp hồ sơ

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi nhận: tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cấp xã.

 

Thành phần số lượng hồ sơ

1.Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2.Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND xã, thị trấn nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp

3.Giấy tờ kèm theo:

- Bản sao có công chứng, chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân;

- Giấy ủy quyền của cá nhân/hộ gia đình.

Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại do UBND huyện cấp
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận được cấp mới
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

a) Có diện tích tối thiểu: 2,1 ha

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên.
Cơ sở pháp lý Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.