Đấu giá đất

Thông báo mời tham gia đấu giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại các xã thuộc huyện Gia Lâm

 | View count: 331
Kích vào link dưới đây để tải hồ sơ về! 1. HSM dau gia xa Kim Son, huyen Gia Lam 2. HSM dau gia xa Duong Ha, huyen Gia Lam 3. HSM dau gia xa...

Thông báo công khai nội dung khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân đối với 04 DVC: Cấp giấy chứng nhận QSDĐ; Cấp giấy phép xây dựng; Y tế công; GD công

 | View count: 43
Tải Thông báo về tại đây! Công dân dùng điện thoại di động thông minh quét mã QR để tham gia khảo sát.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đich ở và đất sản xuất nông đối với các thửa đất tại huyện Gia Lâm

 | View count: 763
Kích vào các link dưới để tải Hồ sơ tham gia đấu giá đất: 1. Tải Hồ sơ mời đấu giá đất ở tại xã Phù Đổng về ...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới