Đấu giá đất

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Kim Sơn, Lệ Chi, Trung Mầu, Đông Dư huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 | View count: 645
1. Tải hồ sơ tham gia đấu giá đất ở xã Kim Sơn, Lệ Chi tại đây! 2. Tải hồ sơ tham gia đấu giá đất ở xã Trung Mầu, Đông Dư...

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Kim Sơn, Lệ Chi, Trung Mầu, Đông Dư

 | View count: 144
1. Tải Thông báo kết quả xã Lệ Chi, Kim Sơn tại đây! 2 . Tải Thông báo kết quả xã Trung Mầu, Đông Dư tại...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Dư, Trung Mầu, Kim Sơn, Lệ Chi

 | View count: 127
1. Tải Thông báo xã Lệ Chi - Kim Sơn tại đây! 2. Tải Thông báo xã Trung Mầu - Đông Dư tại đây!

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê đất

 | View count: 446
Kích vào các đường link bên dưới để tải Thông báo về: 1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất vào mục đính sản xuất nông nghiệp đối với các vị trí đất công tại các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2022

 | View count: 338
Tải các hồ sơ về tại đây: 1. Hồ sơ đấu giá xã Đa Tốn 2. Hồ sơ đấu giá xã Văn Đức 3. Hồ sơ đấu...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới