Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua hình thức thi tuyển cơ quan Huyện ủy Gia Lâm

Ngày đăng 03/04/2018 | 08:40 AM  | View count: 2343
1. Tải Thông báo của Huyện ủy Gia Lâm tại đây! 2. Tải Thông báo của Thành ủy Hà Nội tại...

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 thuộc diện tiếp nhận không qua thi.

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:45 PM  | View count: 1581
Tải về Thông báo! Mẫu đơn đăng ký!

Thông báo chỉ tiêu ký hợp đồng lao động làm việc tại UBND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 22/12/2016 | 05:51 PM  | View count: 1199
Tải văn bản về tại đây!