Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo kết quả thi viết; số lượng, thời gian, địa điểm nộp Đề án; Hướng dẫn Đề cương của Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo,quản lý huyện Gia Lâm năm 2023

Ngày đăng 15/04/2024 | 04:33 PM  | View count: 121
Thông báo kết quả thi viết; số lượng, thời gian, địa điểm nộp Đề án; Hướng dẫn Đề cương của Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo,quản lý huyện Gia Lâm năm 2023

Thông báo điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư huyện Gia Lâm năm 2023

Ngày đăng 10/04/2024 | 08:55 AM  | View count: 107
Thông báo điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư huyện Gia Lâm năm 2023

Thông báo số báo danh ứng viên dự thi kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Lan huyện Gia Lâm năm 2023

Ngày đăng 03/04/2024 | 09:16 AM  | View count: 153
Thông báo số báo danh ứng viên dự thi kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Lan huyện Gia Lâm năm...

Thông báo Quyết định của Sở Y tế Hà Nội kết quả xét tuyển viên chức và Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Ngày đăng 29/03/2024 | 08:27 AM  | View count: 21
Tải Thông báo và Quyết định về tại đây!

Thông báo về việc tổ chức thi Viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư

Ngày đăng 28/03/2024 | 04:31 PM  | View count: 41
Thông báo về việc tổ chức thi Viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư

Các chuyên mục