Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo kết quả thi Vòng 1 trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 01/07/2024 | 08:42 AM  | View count: 98
Thông báo kết quả thi Vòng 1 trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 25/06/2024 | 02:45 PM  | View count: 81
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Thông báo uyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 02/05/2024 | 05:18 PM  | View count: 408
Thông báo uyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 02/05/2024 | 05:10 PM  | View count: 191
Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Thông báo tổ chức thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư

Ngày đăng 23/04/2024 | 06:44 PM  | View count: 113
Thông báo tổ chức thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư

Các chuyên mục