Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn UBND huyện Gia Lâm
Ngày đăng 14/10/2015 | 00:00  | View count: 13128

Đồng chí: Đặng Thị Huyền.

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện

Điện thoại : 0912 206258

Email : dangthihuyen_gialam@hanoi.gov.vn

Các chuyên mục