THÔNG BÁO, CÔNG KHAI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Danh mục công trình, dự án đề nghị Sở TN&MT thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 04/10/2017 | 02:33 PM
1. Tải Danh mục tại đây! 2. Tải Bản đồ tại đây!

Thông báo test hệ thống 04

Ngày đăng 14/09/2017 | 04:48 PM

Thông báo đấu giá đất CT2 Thị trấn Trâu Quỳ

Ngày đăng 14/09/2017 | 04:42 PM
Tải về Thông báo

Thông báo đấu giá đất TT14-TT19 Thị trấn Trâu Quỳ

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:37 PM
Tải về Thông báo

Thông báo đấu giá đất TT10-TT13 Thị trấn Trâu Quỳ

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:34 PM
Tải về Thông báo

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới