THÔNG BÁO, CÔNG KHAI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm năm 2018

Ngày đăng 01/02/2018 | 02:01 PM
Tải văn bản về tại đây!

Thông báo đấu giá đất xã Kim Lan 1 thửa X3

Ngày đăng 16/01/2018 | 11:13 AM
Tải hồ sơ về tại đây!

Thông báo đấu giá đất xã Kim Lan 13 vị trí

Ngày đăng 16/01/2018 | 11:09 AM
Tải hồ sơ về tại đây!

Danh mục công trình, dự án đề nghị Sở TN&MT thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 04/10/2017 | 02:33 PM
1. Tải Danh mục tại đây! 2. Tải Bản đồ tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới