THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Thông báo lịch trực dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày đăng 07/02/2024 | 11:04 AM
Tải Thông báo về tại đây!

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 02/02/2024 | 01:53 PM
Tải Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gia Lâm về tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm - HKD Vũ Thành Tâm

Ngày đăng 24/01/2024 | 02:39 PM
Bản tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2024

Ngày đăng 19/01/2024 | 09:17 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Danh mục Thủ tục hành chính

Ngày đăng 18/01/2024 | 01:51 PM
Tải danh mục về tại đây!

Báo cáo tình hình đôn đốc nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2024

Ngày đăng 16/01/2024 | 02:47 PM
Tải Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp  BHXH về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới