THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của huyện Gia Lâm

Ngày đăng 12/07/2024 | 05:17 PM
Tải Quyết định về tại đây! Tải Biểu mẫu cân đối ngân sách về tại đây! Tải Thuyết minh về tại đây!  

THÔNG BÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiệndự toán ngân sách huyện quý IInăm 2024

Ngày đăng 12/07/2024 | 09:34 AM
Tải Thông báo về tại đây! Tải Thuyết minh chi tiết về tại đây! Tải Phụ lục chi tiết về tại đây!

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá ô tô

Ngày đăng 11/07/2024 | 04:49 PM
Tải Thông báo về tại đây!

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH TIỆP ANH

Ngày đăng 28/06/2024 | 02:44 PM
Tải Báo cáo đề xuất về tại đây!

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX MOBILE

Ngày đăng 24/06/2024 | 05:07 PM
Tải chi tiết Hướng dẫn về tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm - HKD Cửa hàng thực phẩm an toàn Ngân Khánh

Ngày đăng 17/06/2024 | 03:01 PM
Bản tự công bố:  /documents/291387/8346753/T%E1%BB%B1+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+-+Ng%C3%A2n+Kh%C3%A1nh.pdf/3b80e267-8740-4884-a5db-9546f9fb9e41 Phiếu tiếp nhận: ...

Công khai danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Gia Lâm đợt 1 năm 2024

Ngày đăng 21/05/2024 | 11:07 AM
Tải văn bản về tại đây!

Về việc công khai các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quyết định công bố TTHC ban hành thay thế, quyết định ủy quyền giải quyết TTHC

Ngày đăng 21/05/2024 | 10:55 AM
Tải các Quyết định và Phụ lục về tại đây! 1. Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc...

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 21/05/2024 | 10:13 AM
Tải Quyết định về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới