THÔNG BÁO, CÔNG KHAI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Công khai Kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2018 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 09/10/2018 | 04:12 PM
Tải văn bản về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới