THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung thuộc UBND huyện năm 2022

Ngày đăng 20/03/2023 | 04:15 PM
Tải Kế hoạch chi tiết về tại đây!

Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2022

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:07 AM
Tải Thông báo chi tiết về tại đây!

Giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần NSLAND Việt Nam, địa chỉ, Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng 14/03/2023 | 10:02 AM
Tải Giấy phép môi trường về tại đây!

Giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần NSLAND Việt Nam, địa chỉ, Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày đăng 14/03/2023 | 10:02 AM
Tải Giấy phép môi trường về tại đây!

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2022

Ngày đăng 27/02/2023 | 04:32 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở, quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Ngày đăng 23/02/2023 | 12:56 PM
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông báo lựa chọn Tổ chức tư vấn đấu giá quyền thuê đất phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngày đăng 14/02/2023 | 07:46 AM
Ngày 13/02/2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê đất công sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại vị trí...

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại thông Đỗ Xá, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2023 | 03:58 PM
Tải Báo cáo đề xuất về tại đây! Tải Phương án xây dựng điểm giết mổ về tại đây!

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 08/02/2023 | 02:34 PM
Tải Quyết định về tại đây!

Công khai dự toán kinh phí ngân sách năm 2023 của phòng VHTT

Ngày đăng 08/02/2023 | 01:52 PM
Tải Bản công khai về tại đây!

Thông báo về việc công khai các hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đợt 1) năm 2023

Ngày đăng 02/02/2023 | 05:05 PM
Tải Thông báo và danh sách chi tiết về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới