Trang chủ

THCS TT Yên Viên

TT Yên Viên

      
 Năm học 2018-2019    
  Tuần     Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
 Lịch công tác tuần 01     [Tải xuống]  13/8/201818/8/2018
 Lịch công tác tuần 02     [Tải xuống]  20/8/201825/8/2018
 Lịch công tác tuần 03     [Tải xuống]  27/8/201801/9/2018
 Lịch công tác tuần 04     [Tải xuống]  03/9/201808/9/2018
 Lịch công tác tuần 05     [Tải xuống]  10/9/201815/9/2018
 Lịch công tác tuần 06     [Tải xuống]  17/9/201822/9/2018
 Lịch công tác tuần 07     [Tải xuống]  24/9/201829/9/2018
 Lịch công tác tuần 08     [Tải xuống]  01/10/201806/10/2018
 Lịch công tác tuần 09     [Tải xuống]  08/10/201813/10/2018
 Lịch công tác tuần 10     [Tải xuống]  15/10/201820/10/2018
 Lịch công tác tuần 11     [Tải xuống]  22/10/201827/10/2018
 Lịch công tác tuần 12     [Tải xuống]  29/10/201803/11/2018
 Lịch công tác tuần 13     [Tải xuống]  05/11/101810/11/2018
 Lịch công tác tuần 14     [Tải xuống]  12/11/201817/11/2018
 Lịch công tác tuần 15     [Tải xuống]  19/11/201824/11/2018
 Lịch công tác tuần 16     [Tải xuống]  26/11/201801/12/2018
 Lịch công tác tuần 17     [Tải xuống  03/12/201808/12/2018
 Lịch công tác tuần 18     [Tải xuống]   10/12/201815/12/2018
 Lịch công tác tuần 19     [Tải xuống]  17/12/2018 22/12/2018
 Lịch công tác tuần 20     [Tải xuống]  24/12/201829/12/2018
 Lịch công tác tuần 21     [Tải xuống]  31/12/201805/01/2019
 Lịch công tác tuần 22     [Tải xuống]  07/01/201912/01/2019
 Lịch công tác tuần 23     [Tải xuống]  14/01/201919/01/2019
 Lịch công tác tuần 24     [Tải xuống]  21/01/201926/01/2019
      
      
      
      
 Năm học 2017-2018    
 Tuần  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác tuần 40     [Tải xuống]  21/5/201826/5/2018
 Lịch công tác tuần 39    [Tải xuống]  14/05/201819/05/2018
 Lịch công tác tuần 38    [Tải xuống]  07/05/201812/05/2018
 Lịch công tác tuần 37    [Tải xuống]  30/04/201805/05/2018
 Lịch công tác tuần 36    [Tải xuống]  23/04/201828/04/2018
 Lịch công tác tuần 35    [Tải xuống]  16/04/201821/04/2018
 Lịch công tác tuần 34    [Tải xuống]  09/04/201814/04/2018
 Lịch công tác tuần 33    [Tải xuống]  02/04/201807/04/2018
 Lịch công tác tuần 32     [Tải xuống]  26/03/201831/03/2018
 Lịch công tác tuần 31    [Tải xuống]  19/03/201824/03/2018
 Lịch công tác tuần 30    [Tải xuống]  12/03/201817/03/2018
 Lịch công tác tuần 29     [Tải xuống]  05/03/201810/03/2018
 Lịch công tác tuần 28      [Tải xuống]  26/02/201803/03/2018
 Lịch công tác tuần 27      [Tải xuống]  21/02/201824/02/2018
 Lịch công tác tuần 26      [Tải xuống]  05/02/201810/02/2018
 Lịch công tác tuần 25      [Tải xuống]  29/01/201803/02/2018
 Lịch công tác tuần 24      [Tải xuống]  22/01/201827/01/2018
 Lịch công tác tuần 23      [Tải xuống]  15/01/201820/01/2018
 Lịch công tác tuần 22      [Tải xuống]  08/01/201813/01/2018
 Lịch công tác tuần 21      [Tải xuống]  01/01/201806/01/2018
 Lịch công tác tuần 20      [Tải xuống]  25/12/201730/12/2017
 Lịch công tác tuần 19      [Tải xuống]  18/12/201723/12/2017
 Lịch công tác tuần 18      [Tải xuống]  10/12/201716/12/2017
 Lịch công tác tuần 17      [Tải xuống]  04/12/201709/12/2017
 Lịch công tác tuần 16      [Tải xuống]  27/11/201702/12/2017
 Lịch công tác tuần 15      [Tải xuống]  20/11/201725/11/2017
 Lịch công tác Tuần 14      [Tải xuống]  13/11/2017 18/11/2017
 Lịch công tác Tuần 13      [Tải xuống]  06/11/201711/11/2017
 Lịch công tác Tuần 12      [Tải xuống]  30/10/201704/11/2017
 Lịch công tác Tuần 11       [Tải xuống]  23/10/201728/10/2017
 Lịch công tác Tuần 10       [Tải xuống]  16/10/201721/10/2017
  Lịch công tác Tuần 09    [Tải xuống]        09/10/2017 14/10/2017
  Lịch công tác Tuần 08  [Tải xuống]   02/10/2017 07/10/2017
  Lịch công tác Tuần 07  [Tải xuống]   25/9/2017 30/9/2017
  Lịch công tác Tuần 06  [Tải xuống]  18/9/2017 23/9/2017
 Lịch công tác Tuần 05  [Tải xuống]   11/9/2017 16/9/2017
 Lịch công tác Tuần 04  [Tải xuống]   04/9/2017 09/9/2017
  Lịch công tác Tuần 03  [Tải xuống]   28/8/2017 02/9/2017
  Lịch công tác Tuần 02  [Tải xuống]   21/8/2017 26/8/2017
  Lịch công tác Tuần 01  [Tải xuống]   14/8/2017 19/8/2017
 Lịch công tác Tuần 40  [Tải xuống]   22/5/2017 27/5/2017
  Lịch công tác Tuần 39  [Tải xuống]   15/5/2017 20/5/2017
  Lịch công tác Tuần 38  [Tải xuống]   08/5/2017 13/5/2017
  Lịch công tác Tuần 37  [Tải xuống]   01/5/2017 06/5/2017
  Lịch công tác Tuần 36  [Tải xuống]   24/4/2017 29/4/2017
  Lịch công tác Tuần 35  [Tải xuống]   17/4/2017 22/4/2017
  Lịch công tác Tuần 34  [Tải xuống]   10/4/2017 15/4/2017
  Lịch công tác Tuần 33  [Tải xuống]   03/4/2017 08/4/2017
 Lịch công tác Tuần 32  [Tải xuống]  27/3/20171/4/2017
 Lịch công tác Tuần 30  [Tải xuống]  15/03/201718/03/2017
 Lịch công tác Tuần 31  [Tải xuống]  20/03/201725/03/2017