Trang chủ

THCS Kim Sơn

Kim Sơn

      
 Lịch công tác tuần 19[Tải xuống]  17/12/201822/12/2018
 Lịch công tác tuần 18[Tải xuống]  10/12/201816/12/2018
 Lịch công tác tuần 17[Tải xuống]  03/12/201809/12/2018
 Lịch công tác tuần 16[Tải xuống]  26/11/201801/12/2018
 Lịch công tác tuần 15 [Tải xuống]  19/11/201824/11/2018
 Lịch công tác tuần 14 [Tải xuống]  12/11/201818/11/2018
 Lịch công tác tuần 13 [Tải xuống]   05/11/201811/11/2018
 Lịch công tác tuần 12[Tải xuống]  29/10/201804/11/2018
 Lịch công tác tuần 11[Tải xuống]  22/10/201828/10/2018
 Lịch công tác tuần 10 [Tải xuống] 
  15/10/2018        20/10/2018
 Lịch công tác tuần 9 [Tải xuống]  08/10/201813/10/2018
 Lịch công tác tuần 8 [Tải xuống]  01/10/201806/10/2018
 Lịch công tác tuần 7[Tải xuống]  24/09/201830/09/2018
 Lịch công tác tuần 6 [Tải xuống]  17/09/201823/09/2018
 LỊch công tác tuần 5[Tải xuống]  10/9/201815/09/2018
 Lịch công tác tuần 4 [Tải xuống]  03/09/201809/09/2018
 Lịch công tác tuần 3[Tải xuống]  27/08/201801/09/2018
 Lịch công tác tuần 2[Tải xuống]   20/8/201825/8/2018
 Lịch công tác tuần 40[ Tải xuống]. kết thúc năm học 17-18  21/05/201826/05/2018
 Lịch công tác tuần 39[Tải xuống]  14/05/201819/05/2018
 Lịch công tác tuần 38 [Tải xuống]  07/05/201812/05/2018
 Lịch công tác tuwfn 37[Tải xuống]  30/04/201805/05/2018
 Lịch công tác tuần 36 [Tải xuống]  23/04/201828/04/2018
 Lịch công tác tuần 35[Tải xuống]  16/04/201821/04/2018
 Lịch công tác tuần 34 [Tải xuống]  09/04/201814/04/2018
 Lịch công tác tuần 33 [Tải xuống]  03/04/201807/08/2018
 Lịch công tác tuần 32 [Tải xuống]  26/03/201831/03/2018
 Lịch công tác tuaafm 31 [Tải xuống]  19/03/201824/03/2018
 Lịch công tác tuần 30 chuẩn [Tải xuống]  12/03/201817/03/2018
 Lịch công tác tuần 30 [Tải xuống]  12/03/201817/03/2018
 Lịch công tác tuần 29[Tải xuống]  05/03/201810/03/2018
 Lịch công tác tuần 28 [Tải xuống]  26/02/201803/03/2018
 Lịch công tác tuần 27 [Tải xuống]  19/02/201824/02/2018
 Lịch công tác tuần 26 [Tải xuống]  05/02/201810/02/2018
 Lịch công tác tuần 25 [Tải xuống]  29/01/201803/02/2018
 Lịch công tác tuần 24 [Tải xuống]  22/01/201827/01/2018
 Lịch công tác tuần 23 [Tải xuống]  15/01/201821/01/2018
 Lịch công tác tuần 21 [Tải xuống]  01/01/201806/01/2017
 Lịch công tác tuần 20 [Tải xuống]  25/12/201730/12/2017
 Lịch công tác tuần 19 [Tải xuống]  18/12/201723/12/2017
 Lịch công tác tuần 18 [Tải xuống]  11/12/201716/12/20017
 Lịch công tác tuần 17  [Tải xuống]  04/12/201709/12/2017
 Lịch công tác tuần 16[ Tải xuống]  27/11/201702/12/2017
 Lịch công tác tuần 15[ Tải xuống]  20/11/201725/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống]  27/02/201704/03/2017
 Lịch Công tác T37 [ Tải xuống]  01/05/201707/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống]  06/03/201711/03/2017
 Lịch công tác T30 [Tải xuống]  13/03/201718/03/2017
 Lịch công tác T30[Tải xuống]  13/03/201718/03/2017
 Lịch công tác T31 [Tải xuống]  20/03/201725/03/2017
 Lịch công tác T32 [Tải xuống]  27/03/201701/04/2017
 Lijhc công tác T33 [Tải xuống]  03/04/201708/04/2017
 Lịch công tác T34[Tải xuống]  10/04/201715/04/2017
 Lịch công tác T 35 [Tải xuống]  17/04/201722/04/2017
 Lịch công tác T36 [Tải xuống]  24/04/201729/04/2017
 Lịch Công tác T39[Tải xuống]  15/05/201720/05/2017
 Lịch công tác tuần 38[tải xuống]  08/05/201707/05/2017
 Lịch công tác T 40 [Tải xuống]  22/05/201727/05/2017
 lịch công tác tuần 04 [Tải xuống]  04/09/201710/09/2017
 Lịch công tác tuần số 05 [ Tải xuống]    
 Lịch công tác tuần06 [ Tải xuống]  18/09/201723/09/2017
 Lịch công tác tuần 07 [Tải xuống]  25/09/201730/09/2017
 Lịch công tác tuần 09 [Tải xuống]  09/10/201714/10/2017
 Lịch công tác tuần 10 [ Tải xuống]  16/10/201721/10/2017
 Lịch công tác tuần 11 [Tải xuống]  23/10/201728/10/2017
 Lịch công tác tuần 12 [Tải xuống]  30/10/201704/11/2017
 Lịch Công tác tuần 13 [Tải xuống]  06/11/201711/11/2017
 Lịch công tác tuần 14[ Tải xuống]  13/11/201719/11/2017
Lịch công tác tuần 9