Trang chủ

THCS Đình Xuyên

Đình Xuyên

  Tuần     Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
 Tuần 28 - học kỳ II   Tải xu ống 27/02/201704/03/2017
 Tuần 29 - Học kỳ II Tải xuống 06/03/201711/03/2017
 Tuần 30 - Học kỳ II - Tải xuống 13/03/201718/03/2017
 Tuần 31 - Học kỳ II - Tải xuống 20/03/201725/03/2017
 Tuần 32 - Học kỳ II - Tải xuống 27/03/201701/04/2017
 Tuần 33 - Học kỳ II - Tải xuống 3/4/20178/04/2017
 Tuần 34 - Học kỳ II - Tải xuống 10/03/201715/04/2017
 Tuần 35 - Học kỳ II - Tải xuống 17/04/201722/04/2017
     
 Tuần 03 - Học kỳ I - Tải xuống  28/08/201703/09/2017
 Tuần 05 - Học kỳ I - Tải xuống11/09/201716/09/2017 
 Tuần 06 - Học kỳ I - Tải xuống18/09/201723/09/2017 
 Tuần 07 - Học kỳ I - Tải xuống25/09/201730/09/2017 
 Tuần 08 - Học kỳ I - Tải xuống02/10/201707/10/2017 
 Tuần 09 - Học kỳ I - Tải xuống09/10/201714/10/2017 
 Tuần 10 - Học kỳ I - Tải xuống16/10/201721/10/2017 
 Tuần 11 - Học kỳ I - Tải xuống23/10/201728/10/2017 
 Tuần 12 - Học kỳ I - Tải xuống30/10/201704/11/2017 
 Tuần 13 - Học kỳ I - Tải xuống06/11/201711/11/2017 
 Tuần 14 - Học kỳ I - Tải xuống13/11/201718/11/2017 
 Tuần 15 - Học kỳ I - Tải xuống20/11/201725/11/2017 
 Tuần 16 - Học kỳ I - Tải xuống27/11/201702/12/2017 
 Tuần 17 - Học kỳ I - Tải xuống04/12/201709/12/2017 
 Tuần 18 - Học kỳ I - Tải xuống11/12/201716/12/2017 
 Tuần 19 - Học kỳ I - Tải xuống18/12/201723/12/2017 
 Tuần 20 - Học kỳ II - Tải xuống25/12/201730/12/2017 
 Tuần 21 - Học kỳ II - Tải xuống01/01/201806/01/2018 
 Tuần 22 - Học kỳ II - Tải xuống08/01/201813/01/2018 
 Tuần 23 - Học kỳ II - Tải xuống15/01/201820/01/2018 
 Tuần 24 - Học kỳ II - Tải xuống22/01/201827/01/2018 
 Tuần 25 - Học kỳ II - Tải xuống29/01/201803/02/2018 
 Tuần 26 - Học kỳ II - Tải xuống05/02/201810/02/2018 
 Tuần 27 - Học kỳ II - Tải xuống19/02/201824/02/2018 
 Tuần 28 - Học kỳ II - Tải xuống26/02/201803/03/2018 
 Tuần 29 - Học kỳ II - Tải xuống05/03/201810/03/2018 
 Tuần 30 - Học kỳ II - Tải xuống12/03/201817/03/2018 
 Tuần 31 - Học kỳ II - Tải xuống19/03/201824/03/2018 
 Tuần 32 - Học kỳ II - Tải xuống26/03/201831/03/2018 
 Tuần 33 - Học kỳ II - Tải xuống02/04/201807/04/2018 
 Tuần 34 - Học kỳ II - Tải xuống09/04/201814/04/2018 
 Tuần 35 - Học kỳ II - Tải xuống16/04/201821/04/2018 
 Tuần 36 - Học kỳ II - Tải xuống23/04/201828/04/2018 
 Tuần 37 - Học kỳ II - Tải xuống30/04/201805/05/2018 
 Tuần 38 - Học kỳ II - Tải xuống07/05/201812/05/2018 
 Tuần 39 - Học kỳ II - Tải xuống14/05/201819/05/2018 
 Tuần 40 - Học kỳ II - Tải xuống21/05/201826/05/2018 
  Năm học 2018 - 2019   
 Tuần 01 - Học kỳ i - Tải xuống 13/08/201818/08/2018
 Tuần 02 - Học kỳ I - Tải xuống 20/08/201826/08/2018
 Tuần 03 - Học kỳ I - Tải xuống 27/08/201801/09/2018
 Tuần 04 - Học kỳ I - Tải xuống 03/09/201808/09/2018
 Tuần 05 - Học kỳ I - Tải xuống 10/09/201815/09/2018
 Tuần 06 - Học kỳ I - Tải xuống 17/09/201822/09/2018
 Tuần 07 - Học kỳ I - Tải xuống 24/09/201830/09/2018
 Tuần 08 - Học kỳ I - Tải xuống 01/10/201806/10/2018
 Tuần 09 - Học kỳ I - Tải xuống 08/10/201813/10/2018
 Tuần 10 - Học kỳ I - Tải xuống 15/10/201820/10/2018
 Tuần 11 - Học kỳ I - Tải xuống 22/10/201827/10/2018
 Tuần 12 - Học kỳ I - Tải xuống 29/10/201803/11/2018
 Tuần 13 - Học kỳ I - Tải xuống 05/11/201810/11/2018