QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án “Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm”
Ngày đăng 21/05/2022 | 15:30

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công dự án “Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm” sáng 21/5/2022.

     Qua kiểm tra hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch đánh giá việc triển khai GPMB còn chưa chủ động, nhiều vị trí có mặt bằng thi công, nhưng đơn vị thi công không tập trung nhân lực, thiết bị dẫn đến chậm tiến độ dự án (theo báo cáo hiện tại trên công trường có đơn vị có 7 nhân công).

Đồng chí Trương Văn Học – PCT UBND Huyện tại hiện trường Dự án

     Để đảm bảo tiến độ của Dự án, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT.UBND Huyện Trương Văn Học yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện phối hợp với UBND xã Yên Viên rà soát quy trình, đảm bảo sẵn sàng thực hiện cưỡng chế, bảo vệ đơn vị thi công đối với các trường hợp không phối hợp thực hiện, bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các vị trí vướng mắc, đặc biệt tại vị trí giao với Đường Phan Đăng Lưu...

Đồng chí PCT UBND Huyện đối chiếu sơ đồ vị trí còn vướng mắc GPMB

      Đề nghị UBND xã Yên Viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đảm bảo tiến độ (tập trung tại các vị trí giao với đường Phan Đăng Lưu, khu ao cá nhà ông Thanh và khu vực các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng nhưng hiện tại vẫn còn ăn ở chưa di chuyển…). Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập phương án di chuyển công trình ngầm nổi trình phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Yêu cầu các đơn vi thi công tăng cường nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công; bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với UBND xã Yên Viên, Trung tâm Phát triển quỹ đất của Huyện khi có mặt bằng triển khai thi công ngay để lấy thi công đẩy nhanh tiến độ GPMB để đảm bảo tiến độ của Dự án./.

Minh Nguyễn - Công Hùng

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới