nội chính, an ninh quốc phòng

Huyện Gia Lâm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
Ngày đăng 18/05/2024 | 07:27  | View count: 103

Chiều ngày 17/5/2024, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

Toàn cảnh hội nghị

   Dự hội nghị có Đại tá Mai Trung Tuyến- Cục trưởng Cục Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô; Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trương Văn Học- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thuộc huyện.

 Thượng tá Phạm Hồng Quang - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

   Theo báo cáo Thượng tá Phạm Hồng Quang - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện trình bày tại hội nghị: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, Huyện ủy- HĐND- UBND Huyện đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Huyện thành KVPT vững chắc theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP và đạt những kết quả quan trọng, KVPT Huyện từng bước được xây dựng và hoạt động có hiệu quả; tiềm lực của KVPT ngày càng được tăng cường, công tác giáo dục QP&AN đã được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố vững chắc. Cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động của KVPT theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X), được thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo. Vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND Huyện được tăng cường, năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, Công an và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT đảm bảo tốt góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, lật đổ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, tạo môi trương thuận lợi cho thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Gia lâm trở thành Quân giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trương Văn Học - PCT.UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Cụ thể, Huyện thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục QP&AN cho cán bộ, đảng viên, các tâng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang. Từ năm 2019 đến nay, UBND Huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông mới như các trang, nhóm trên mạng xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền. Hằng năm, Hội đồng giáo dục QP&AN Huyện tổ chức rà soát các đối tượng bởi dưỡng kiến thức QP&AN, trong 5 năm cử 13 đồng chí đối tượng 2 và 80 đồng chí đối tượng 3 đi Bồi dưỡng KTQP&AN do Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội tổ chức; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng, cập nhật kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn Huyện đảm bảo chặt chẽ, đúng, đủ quân số, đảm bảo chặt chế, chất lượng ngày càng được nâng lên. Theo dõi, chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quản lý giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên theo quy định. Chỉ đạo chặt chẽ quản lý Nhà nước về thông tin, văn hóa trên địa bàn Huyện; phối hợp phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Huyện uỷ, lực lương 47 của Ban CHOS huyện và các lực lượng có liên quan.

   Tập trung xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp ở địa phương trong xây dựng KVPT. Huyện đã thành lập 22 chi bộ Quân sự xã, thị trấn. Không ngừng chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách xã hội, an sinh xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Tiếp tục quán triệt thực hiện các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Huyện có 729 đối tượng được nhân trợ cấp 1 lần theo các Quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ  với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH, đối tưởng chính sách tổng trị giá 350 triệu đồng; phối hợp khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí đối tượng chính sách với tổng trị giá trên 900 triệu đồng.

   Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng trong Quân đội, các cấp, các ngành ở địa phương. Từ năm 2019 đến nay đã khen thưởng tổng số 443 tập thể và 743 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

   Về kết quả xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, trên cơ sở quán triệt và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện,  Cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉđạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với QP&AN. Đáng chú ý, đến nay, Huyện ủy- HĐND- UBND Huyện đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt xây dựng Khu vực phòng thủ và Trụ sở BCHQS Huyện, khánh thành 02 trụ sở làm việc của Ban CHQS thị trấn Trâu Quỳ, xã Ninh Hiệp; khởi công xây dựng 02 trụ sở làm việc của BCHQS xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 04 trụ sở làm việc của BCHQS xã Đa Tốn, Đình Xuyên, Đông Dư, Kim Lan.

   Về xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, Huyện chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lực lượng bộ đội thường trực thường xuyên đượccủng cố, kiện toàn, huấn luyện đạt chất lượng cao, thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng và kiện toàn đúng kế hoạch của Thành phố, được biên chế tổ chức chặt chẽ, trang bị vũ khí, công cụ đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được kiện toàn đầy đủ, được đào tạo cơ bản có trình độ từ trung cấp trở lên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chất lượng ngày được nâng lên. Đặc biệt trong năm 2023 và 2024 đã thành lập 05 tiểu đội dân quân thường trực của 05 xã Ninh Hiệp, Dương Xá, Phù Đổng, Kiêu Kỵ và Thị trấn Trâu Quỳ và 01 trung đội Dân quân thường trực Huyện. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) và dự bị động viên (DBĐV). Hằng năm, đều xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký NVQS cho công dân trong độ tuổi; đăng ký quân nhân dự bị hạng 1 cho 100% đồng chí hoàn thành NVQS trở về địa phương; đăng ký quân nhân dự bị hạng 2 cho 17.946 đồng chí, 80 phương tiện kỹ thuật. Hành năm tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng Luật, cồng bằng, dân chủ, công khai. 5 năm qua đã bàn giao 863 công dân thực hiện NVQS (đạt tỷ lệ 100%); Chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT cho 22/22 xã thị trấn và tổ chức thành công diễn tập KVPT cấp huyện năm 2023. Huyện cũng quan tâm đảm bảo ngân sách xây dựng và hoạt động của KVPT.

Huyện Gia Lâm khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc 

   Tại hội nghị, 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ đã được khen thưởng./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới