nội chính, an ninh quốc phòng

UBND huyện Gia Lâm triển khai các Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác, việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng 23/02/2024 | 17:29  | View count: 287

Chiều ngày 23.2.2024, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và điều động viên chức đơn vị sự nghiệp, trường học, công chức cấp xã. Đồng chí Trương Văn Học, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  • Đồng chí Trần Trung Tuyết - Trưởng phòng Nội vụ huyện công bố các Quyết định
  • về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

   Tại hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ Huyện Gia Lâm công bố các Quyết định của UBND Huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính phủ và điều động viên chức đơn vị sự nghiệp, trường học, công chức cấp xã.

  • Đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên BTV, PCT.UBND huyện trao các Quyết định
  • về  chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

   Theo đó trong đợt này, huyện Gia Lâm có 17 công chức, viên chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, trong đó 15 viên chức các đơn vị sự nghiệp, trường học và 02 công chức xã.

Đồng chí Trương Văn Học - PCT.UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Học, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc chuyển đổi, điều động vị trí công tác đối với công chức, viên chức là việc làm thường xuyên, liên tục và bắt buộc theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo hoạt động của các đơn vị có công chức, viên chức được điều động đến được ổn định, đồng chí PCT UBND huyện đề nghị các đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí, điều động công tác lập danh mục, sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan để bàn giao lại cho đơn vị theo quy định. Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác bàn giao giữa các công chức, viên chức được điều động tại các đơn vị. Tổng hợp kết quả bàn giao của các đơn vị thuộc lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ của phòng, báo cáo UBND Huyện theo quy định. Đối với các đồng chí công chức, viên chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục phát huy những kết quả công tác trong thời gian qua; đặc biệt yên tâm công tác, cống hiến và sớm nắm bắt, tiếp cận công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Sơn 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới