nội chính, an ninh quốc phòng

Huyện Gia Lâm tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023: Thiết thực - An toàn - Hiệu quả
Ngày đăng 14/11/2023 | 13:37  | View count: 104

Sáng ngày 14/11/2023, huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Dự hội nghị có Đại tá Đào Văn Nhận- Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tham mưu trưởng BCĐ, Tổng đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; Đại tá Nguyễn Kim Hồng- Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tổ trưởng tổ công tác số 2, cùng các thành viên Tổ công tác số 2 (Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố). Lãnh đạo huyện Gia Lâm có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong khung diễn tập huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc huyện.

Thượng tá Phạm Hồng Quang- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện phát biểu tại hội nghị

   Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nội dung diễn tập năm 2023 có những điểm nhấn cả về nội dung, phương pháp điều hành; giải quyết các vấn đề trong tổ chức và hoạt động tác chiến phòng thủ ở địa phương, thể hiện rõ ở cả 2 cấp (cấp huyện và cấp xã). Thông qua diễn tập, khẳng định và góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; rèn luyện, bồi dưỡng khả năng, trình độ làm tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; củng cố và nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy của Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an huyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng và hoạt động của Khu vực phòng thủ, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Đại tá Đào Văn Nhận phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Đại tá Đào Văn Nhận đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lâm trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; quan tâm xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đề nghị Huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung như triển khai chặt chẽ, nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; quan tâm tiến độ xây dựng trụ sở BCH Quân sự huyện, BCH Quân sự các xã, thị trấn; làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn…

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền phát biểu tại hội nghị

   Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền khẳng định: Quá trình luyện tập và diễn tập vận hành cơ chế; thông qua các bước thực hành chuyển địa phương từ thời bình sang các trạng thái hoạt động thời chiến, khung diễn tập của huyện đã thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội làm tham mưu, trong đó cơ quan Quân sự, Công an là nòng cốt theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện mới chỉ là bước đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vị trí chiến lược quan trọng trong tác chiến khu vực phòng thủ, huyện Gia Lâm luôn xác định sẵn sàng và bảo đảm tốt việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau cuộc diễn tập này, các thành viên Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị của Huyện và các xã, thị trấn cần kịp thời tổng kết, khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm của cuộc diễn tập mà Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố, Tổ đạo diễn đã chỉ ra. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến phòng thủ của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn để tiếp tục chỉ đạo đạt kết quả tốt. Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng huyện Gia Lâm thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng toàn dân, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấu suốt đường lối của Đảng về việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, từ đó thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện.

   Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần chủ động rà soát, bổ sung công tác lãnh đạo, kế hoạch bảo đảm Quốc phòng- An ninh hàng năm. Trong đó, cần đầu tư thoả đáng để không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trước mắt tập trung xây dựng trụ sở Ban CHQS huyện, trụ sở cấp xã của Công an, Quân sự, xây dựng LLDQ thường trực đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới. Đối với lực lượng vũ trang huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Gia Lâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập

   Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm khen thưởng 25 tập thể và 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới