nội chính, an ninh quốc phòng

Huyện ủy Gia Lâm tập huấn công tác nội chính; tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2022
Ngày đăng 29/11/2022 | 16:37  | View count: 354

Chiều ngày 29/11/2022, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Lớp tập huấn công tác nội chính; tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2022 cho 150 đại biểu thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

   Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn huyện Gia Lâm trong thời gian qua đạt được một số kết quả quan trọng: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị được quan tâm chỉ đạo. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối Nội chính được duy trì. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tiếp tục được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh.

   Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính; tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn huyện.

   Huyện ủy Gia Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng lần này nhằm quán triệt thực hiện thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, trang bị cho các đồng chí những vấn đề mới nhằm hoàn thiện những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong việc tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả và phù hợp với thực tế của địa phương.

   Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đại biểu của các Chi, Đảng cơ sở cần tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ, với ý thức trách nhiệm cao, thẳng thắn trao đổi để cùng báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ, những vấn đề cần quan tâm và những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn; vận dụng sáng tạo, hiệu quả các kiến thức được lĩnh hội để thống nhất, tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp công dân và xử lý đơn thư trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Qua đó, tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng tại địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Gia Lâm trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương Gia Lâm giàu đẹp, văn minh.

Báo cáo viên tại Lớp tập huấn

   Tại Lớp tập huấn, Báo cáo viên Phí Minh Hải- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy đã quán triệt, trao đổi, hướng dẫn 02 chuyên đề gồm: Chuyên đề một số điểm cần chú ý trong quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy trình xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và Chuyên đề Những nội dung cơ bản và điểm mới về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo viên chú trọng phân tích nội dung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của ng ười đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử l ý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 153-KH/HU ngày 03/6/2019 của Huyện ủy Gia Lâm về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Công văn số 1549-CV/HU ngày 11/9/2019 của Huyện ủy Gia Lâm về “Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị”; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Ph òng, chống tham nhũng, tiêu cực h ướng dẫn một số nội dung về công tác ph òng, chống tiêu cực; Công văn số 2075-CV/TU ngày 14/9/2022 của Huyện ủy Gia Lâm về việc “Phổ biến, quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện H ướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực” và Quyết định số 2835-QĐ/TU ngày 13/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Các đại biểu dự Lớp tập huấn công tác nội chính; tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2022

   Đây là những chuyên đề quan trọng nhằm giúp người đứng đầu cấp ủy, TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Huyện có điều kiện tiếp thu, cập nhật, trao đổi thêm những kiến thức cơ bản, cần thiết về nội dung liên quan, trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới