nội chính, an ninh quốc phòng

Cụm thi đua Quân sự số 1 khai mạc huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất.
Ngày đăng 04/05/2018 | 03:55  | View count: 192

Sáng 04/5, tại xã Dương Hà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho 171 chiến sỹ dân quân của 8 xã, thị trấn Cụm thi đua Quân sự số 1-Bắc Đuống.

    Trong thời gian 15 ngày, các dân quân năm thứ nhất được học tập các nội dung: Luật DQTV; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương; chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận của súng CKC và AK; thực hành tập bắn súng CKC bài 1b, ném lựu đạn xa đúng hướng…..

Lãnh đạo Ban CHQS huyện phát biểu tại lễ khai mạc.

    Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm trang bị cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và kỹ năng quân sự, cách sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật, góp phần xây dựng lực lượng dân quân địa phương ngày càng vững mạnh./.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới