nội chính, an ninh quốc phòng

Đặng Xá tổ chức khai mạc lớp huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4.
Ngày đăng 11/08/2017 | 05:37  | View count: 129

Ngày 11/8, BCH Quân sự xã Đặng Xá đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 trên địa bàn xã.

    64 học viên là các chiến sỹ dân quân trên địa bàn xã đã tham gia lớp học.

Báo cáo viên BCH quân sự huyện truyền đạt chuyên đề huấn luyện.

     Trong thời gian 13 ngày (từ ngày 10/8/2017 đến 23/8/2017) các chiến sĩ dân quân xã Đặng Xá được nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Luật Dân quân tự vệ; các vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương; kỹ thuật chiến đấu DQTV bộ binh, sử dụng vũ khí tự tạo, phòng thủ dân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao... Phần lớn thời gian, LLDQ tham gia huấn luyện quân sự với các nội dung: Quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, võ thuật, chiến thuật DQTV và huấn luyện nội dung diễn tập và kiểm tra bắn đạn thật./.

 

Học viên tham gia lớp huấn luyện.

 

                                                                                                                                             Thu Hằng – UBND xã Đặng Xá

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới