kinh tế

UBND huyện Gia Lâm kiểm tra một số phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên quỹ đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đa Tốn
Ngày đăng 04/07/2024 | 16:47  | View count: 173

Ngày 04.7.2024, đồng chí Trương Văn Học, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã có buổi kiểm tra một số phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên quỹ đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đa Tốn.

   Theo báo cáo, trên địa bàn xã Đa Tốn hiện có 18 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (trong đó có 08 phương án trên quỹ đất công do UBND xã quản lý và 10 phương án trên đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình cá nhân). Đối với phương án trên quỹ đất công: Phương án còn thời gian thực hiện: 06 phương án, Phương án hết thời gian thực hiện: 02 phương án. Đối với phương án trên quỹ đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình, cá nhân: 03 Phương án còn thời gian thực hiện, 07 Phương án hết thời gian thực hiện.

  • PCT UBND huyện Trương Văn Học kiểm tra một số phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
  • trên quỹ đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đa Tốn

   Tại buổi kiểm tra, PCT. UBND huyện Trương Văn Học đề nghị UBND xã Đa Tốn cần xây dựng phương án chi tiết từng dự án chuyển đổi đảm bảo đúng quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện nghiêm theo đúng kế hoạch của UBDN huyện đã ban hành; tập chung rà soát đối với các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đối với các phòng, ban, đơn vị có liên quan cần tập trung tăng cường kiểm tra giám sát sớm phát hiện các sai phạm để xử lý kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra PCCC; tập trung theo dõi đánh giá hiệu quả của các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để báo cáo UBND huyện có những hỗ trợ kịp thời đối với từng mô hình đảm bảo hiệu quả, thực chất./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới