kinh tế

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 19/06/2024 | 18:26  | View count: 224

Sáng 19/6/2024, HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường kỳ) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua một số nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

   Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XX; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

   Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, thu - chi ngân sách và các mặt công tác khác trong 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2024.

   Kỳ họp có trách nhiệm phân tích, đánh giá nghiêm túc, sâu sắc kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rõ trách nhiệm, để từ đó có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức thực hiện. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Thứ nhất, xem xét, đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; quyết toán ngân sách năm 2023; quyết định các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2024. Xem xét các nội dung chuyên đề về: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét thông qua các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Huyện, đây là nội dung quan trọng của HĐND huyện thực hiện theo quy định của Luật Dân chủ ở cơ sở. Thứ hai, xem xét báo cáo hoạt động của HĐND huyện; báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cơ quan tư pháp báo cáo về công tác xét xử, công tác kiểm sát. Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo phản biện xã hội theo quy định. Thứ ba, xem xét thông qua các Nghị quyết thường kỳ, Nghị quyết chuyên đề và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

  • Đồng chí Trương Văn Học - PCT.UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện
  • Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2024

   Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý ước tăng 11,80%, bằng 122,66% mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước. tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 2.505,8 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán giao, bằng 149,3% cùng kỳ năm trước. Tổ chức đấu giá thành công Dự án khu đất Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị số tiền trúng đấu giá trên 570 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư XDCB, GPMB và tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thực hiện công tác GPMB của 50 dự án, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 24,03ha bằng 35,1% KH. Triển khai quyết liệt phương án huy động nguồn lực và công tác đầu tư xây dựng năm 2024. Dự kiến giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 đạt 665,2 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công dự án xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước Trụ sở Huyện... Đồng thời, xác định công tác đầu tư xây dựng huyện thành quận là nhiệm vụ trọng tâm then chốt ưu tiên hoàn thành trong năm 2024, huyện đã triển khai quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tập trung thực hiện. Đến nay, HĐND Thành phố đã có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm, UBND Thành phố đã trình Bộ Xây dựng báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, phường, hiện đang tập trung chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện hết năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Bộ chuyên ngành. Chỉ đạo rà soát, hoàn thành hồ sơ, báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM nâng cao trình Thành phố, Trung ương thẩm định đảm bảo tiến độ. Hoàn thành phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề xuất mô hình thí điểm xã NTM thông minh tại Dương Xá để triển khai các bước tiếp theo. Văn hóa, xã hội duy trì và phát triển; An sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Triển khai chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đến hết tháng 5/2024, đã có 9.414 đối tượng (đạt 98,15%) hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi người có công và người thuộc hộ cận nghèo nhận tiền trợ cấp hàng tháng qua tài khoản. Triển khai thí điểm Hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử. Đến nay, dân số được tạo hồ sơ: 265.249 người, đã chuẩn hóa 100%. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công vụ. Hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính được HĐND Thành phố thông qua. Chỉ số CCHC năm 2023 Huyện đứng thứ 11, tăng 03 bậc, chỉ số SIPAS đứng thứ 2, tăng 07 bậc so với năm 2022 khối quận huyện. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tập trung giải quyết, tỷ lệ giải quyết đơn đến hạn giải quyết đạt 92,3%.

 Đồng chí Nguyễn Khắc Định - PCT.HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm

   Về kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2024, Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Khắc Định cho biết: HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, cụ thể: Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Gia Lâm; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện. Về hoạt động giám sát chuyên đề: HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đối với UBND Huyện và UBND các xã Kiêu Kỵ, Kim Lan; giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của huyện đối với UBND huyện, UBND thị trấn Trâu Quỳ, xã Phù Đổng; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của Quốc hội khoá XV và HĐND thành phố khóa XVI, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong Huyện chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố, UBND huyện và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định pháp luật. Trong hoạt động tiếp công dân 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tiếp 15 buổi, 72 lượt công dân, tiếp nhận 3 đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; các Tổ đại biểu đã tiếp 16 buổi, 57 lượt với 11 công dân, tiếp nhận 11 kiến nghị. Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện đã tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn thư và các nội dung kiến nghị của công dân tới UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Ủy viên UBND huyện 

   Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Gia Lâm nghe các đơn vị, ngành: Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Toà án Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện,báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

   Kỳ họp đã thực hiện các thủ tục thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Lam- Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm, đại biểu HĐND huyện - Đơn vị bầu cử số 2 và bầu kiện toàn Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp

   * Buổi chiều cùng ngày, HĐND huyện Gia Lâm tiếp tục nghe, xem xét một số báo cáo, tờ trình và thảo luận, chất vấn tập trung vào một số lĩnh vực, nội dung như việc thực hiện BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn; công tác cấp Giấy CNQSDĐ; công tác GPMB; tiến độ triển khai thi công một số dự án, công trình trọng điểm và các dự án kênh mương nội đồng; công tác xây dựng, quản lý chợ và khai thác, vận hành chợ…

   Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Gia Lâm diễn ra trong 02 ngày, 19 và 20/6/2024, dự kiến xem xét, thông qua 31 nội dung gồm: 19 báo cáo, tờ trình và 12 dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, một số nội dung chuyên đề quan trọng./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới