kinh tế

Huyện ủy Gia Lâm giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình 12-CTr/HU
Ngày đăng 11/01/2024 | 11:40  | View count: 186

Sáng ngày 11/01/2024, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận, giai đoạn 2020- 2025”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; tham dự hội nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 12-CTr/HU và lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Trương Văn Học - PCT.UBND huyện báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM  nâng cao thời gian qua

   Theo báo cáo, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 29/8/2023 triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Gia Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023; thành lập và kiện toàn Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và Tổ công tác giúp việc Hội đồng chấm điểm, hoàn thiện hồ sơ huyện NTM nâng cao năm 2023; hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao và hồ sơ kiểm chứng… Đến hết năm 2023. Huyện Gia lâm đạt 9/9 tiêu chí, đồng thời đáp ứng  đầy đủ 5/5 điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND Thành phố. Tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng huyện NTM nâng cao đạt 99,4%.

   Qua thẩm định, Văn phòng điều phối xây dựng NTM Thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Sở, Ngành Thành phố nhận xét, đánh giá tiêu chí NTM nâng cao đối với huyện Gia Lâm để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. 18/19 sở, ngành đã có báo cáo thẩm định, trong đó, 15 sở, ngành đánh giá về hồ sơ, tiêu chí Huyện đạt, đủ điều kiện trình công nhận Huyện NTM nâng cao và 03 sở có ý kiến đề nghị giải trình, bổ sung, cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với tiêu chí do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyện và Môi trường phụ trách.

Đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành của Huyện đã báo cáo, giải trình về việc bổ sung, cung cấp tài liệu minh chứng đối với những tiêu chí các sở, ngành Thành phố yêu cầu và tiến độ xây dựng phóng sự huyện thực hiện NTM nâng cao. Cơ bản các tiêu chí đã đảm bảo về tài liệu minh chứng theo yêu cầu và đề nghị sở, ngành Thành phố thẩm tra kết quả.

 Đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Hà đề nghị các phòng, ban của huyện cần cập nhật đầy đủ, kịp thời các tài liệu kiểm chứng và tập trung tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành Thành phố để có văn bản minh chứng, hoàn thiện báo cáo thẩm tra với các tiêu chí được yêu cầu giải trình, cung cấp tài liệu kiểm chứng. Huyện sẽ phấn đấu để được Chính phủ thông qua công nhận huyện NTM nâng cao trong quý I/2024./.

Ngọc Minh  

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới