kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, cho vay đúng đối tượng
Ngày đăng 09/01/2024 | 10:46  | View count: 81

Ngày 09/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Văn Học- Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đã từng bước ổn định sau đại dịch Covid-19, NHCSXH huyện bám sát vào sự chỉ đạo của NHCSXH Thành phố, UBND huyện Gia Lâm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng đến lượng tín dụng, hiệu quả nguồn vốn vay, chất lượng giao dịch tại xã và đặc biệt là hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), cho vay đúng đối tượng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Bám sát vào mục tiêu giảm nghèo tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của huyện, NHCSXH huyện ưu tiên nguồn vốn để cho hộ cận nghèo và đặc biệt là cho vay giải quyết việc làm khi tốc độ đô thị hóa cao, lãnh đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã trực tiếp đến từng hộ để rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện để họ có thể tiếp cận với vốn vay. Tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Gia Lâm đến 31/12/2023 là 547.664 triệu đồng, tăng 54.071 triệu đồng (11%) so với cuối năm 2022. Doanh số cho vay năm 2023 là 194.044 triệu đồng cho 4.145 lượt khách hàng vay vốn giải trong đó cho vay giải quyết việc làm 2.929 lao động có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình, trong đó: nguồn vốn cho vay tạo việc làm, chuyên đổi cơ cấu kinh tế và cho vay nông ngiệp, nông thôn 168.719 triệu đồng, nguồn vốn Ngân sách Huyện là 8.990 triệu đồng với 185 lao đông (3.517 triệu đồng vốn bổ sung năm 2023 và 5.473 triệu đồng vốn cho vay quay vòng); cho 1.213 hộ vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ cải tạo và xây mới hơn 2.400 công trình nước sạch, công trình vệ sinh, cho vay 02 khách hàng vay chuong trình Nhà ở xã hội và 01 hộ vay chương trình Hoc sinh sinh viên. Thu nợ quay vòng kịp thời với doanh số thu nợ là 140.120 triệu đồng. Tổng dư nợ của NHCSXH huyện là 547.515 triệu đồng, tăng 53.922 triệu đồng (11%) so với cuối năm 2022, cho vay 9.560 khách hàng với 15.306 lượt vay vốn, bình quân 57,3 triệu đồng/khách hàng, đạt 99,9% kế hoạch.

Ông Đặng Văn Lâm - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

   Bên cạnh đó, NHCSXH huyện phối hợp với cấp uỷ, chính quyển địa phương và Hội đoàn thể các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch xã, bám sát vào kế hoạch tín dụng được giao cũng như kế hoạch thu hồi nợ đến hạn, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những tồn tại, sai sót trong quá trình hoạt động. Đặc biệt huy động được 62.518 triệu đồng, tăng 3.012 triệu đồng so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó huy động tiền gửi tại tổ TK&VV là 30.835 triệu đồng với 100% hộ vay thông qua 260 tổ TK&VV và huy động tiết kiệm dân cư đạt 31.683 triệu đồng. Mặt khác, NHCSXH huyện chú trọng thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân đều biết về tín dụng ưu đãi, nhất là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và chinh sách hỗ trợ lãi suất của Chính phù. NHCSXH đã phối hợp tốt vói các ban, ngành và Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức triển khai tại cơ sở. UBND xã, thị trấn quan tâm và chỉ đạo trưởng thôn và Hội đoàn thể thục hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn; cho vay dúng đổi tượng thụ hưởng, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ngoài ra, thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT huyện, chương trình kiểm tra của Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và NHCSXH huyện Gia Lâm các đơn vị đã triển khai tốt Kết luận 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đàng đối với tín dụng chính sách, quản lý nguồn vốn, tuân thủ nghiêm các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn vốn tín dụng ưu đãi, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, ngăn chặn tín dụng đen trên địa bàn; chủ động đôn đốc nợ đến hạn, hoàn thành 100% kế họach, không có nợ gia hạn, không có nợ quá hạn.

Đồng chí Trương Văn Học- PCT.UBND huyện, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Học- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đối với các công tác quản lý vốn cũng như kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay và vay vốn. Đồng thời đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục quản lý, cho vay vốn kịp thời, đúng đối tượng, đẩy mạnh hoạt động của Tổ TK&VV; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn đảm bảo đúng, nhanh, gọn; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn. Đối với các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện trong hoạt động vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đối tượng ở địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan. Đối với các ngành, Hội đoàn thể tiếp tục vận động, tuyên truyền các đối tượng, hội viên vay vốn đảm bảo việc vay vốn kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định./.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới