kinh tế

UBND huyện kiểm tra các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn
Ngày đăng 06/01/2024 | 16:19  | View count: 139

Sáng ngày 06/01/2024. Đồng chí Trương Văn Học- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi kiểm tra hiện trường các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế các phương án tại xã Phú Thị

   Các phương án kiểm tra gồm phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại khu đồng Đồng Nối, thôn Phú Thuy; phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển mô hình trồng hoa trong nhà lưới tại xứ đồng Đằng Ban, thôn Tô Khê; phương án xây dựng trang trại trồng nấm ăn, nấm dược liệu tại xứ đồng Cổng Đình, thôn Trân Tảo thuộc xã Phú Thị; phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại khu ruộng Cừ Keo- Đồng guốc, thôn Bình Trù, xã Dương Quang và phương án cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế trang trại tại khu ruộng Lạch thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi.

Kiểm tra thực tế phương án tại xã Dương Quang

Kiểm tra thực tế phương án tại xã Lệ Chi

   Sau khi kiểm tra thực tế các phương án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao hiệu quả các phương án chuyển đổi, các phương án đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, cũng còn một số phương án chưa thực hiện đúng theo quy định. Do vậy đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các xã cần rà soát lại tổng thể mặt bằng các phương án để chỉnh trang, hạ tầng xung quanh khu vực đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, đối với phương án vi phạm cần lập biên bản hiện trạng báo cáo kịp thời UBND huyện. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Kinh tế, UBND các xã thường xuyên kiểm tra các phương án để đảm bảo sử dụng đúng mục đích. UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới