kinh tế

UBND huyện Gia Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 07 xã NTM nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới
Ngày đăng 20/11/2023 | 14:42  | View count: 88

Sáng ngày 20/11/2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung về việc xây dựng 07 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Theo báo cáo, từ ngày 05/9 đến ngày 15/9/2023, Phòng Kinh tế chủ trì cùng các phòng ban, cơ quan thuộc huyện tổ chức thẩm định thực tế và trình tự hồ sơ tài liệu minh chứng kết quả các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao. Quy trình hồ sơ của các xã đều đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đoàn Hội đồng thẩm định huyện đã đánh giá xã Yên Thường có 13 tiêu chí đạt, 06 tiêu chí cơ bản đạt; Đạt 96,6 điểm. Xã Kim Sơn có 15 tiêu chí đạt, 04 tiêu chí cơ bản đạt; Đạt 93,8 điểm. Xã Đông Dư có 14 tiêu chí đạt, 05 tiêu chí cơ bản đạt; Đạt 96,05 điểm. Xã Dương Quang có 15 tiêu chí đạt, 04 tiêu chí cơ bản đạt; Đạt 96,4 điểm. Xã Trung Mầu có 16 tiêu chí đạt, 03 tiêu chí cơ bản đạt; Đạt 97,3 điểm. Đối với 2 xã xây dựng NTM kiểu mẩu, xã Ninh Hiệp đạt kiểu mẫu về 02 lĩnh vực Văn hoá; An ninh trật tự; Đạt 100 điểm. Xã Bát Tràng đạt chuẩn kiểu mẫu về 02 lĩnh vực Du lịch; An ninh trật tự; Đạt 100 điểm. Theo Kế hoạch, Đoàn thẩm định Thành phố về thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu tại các xã vào ngày 23- 24/11/2023.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng- Trưởng phòng Kinh tế huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu xã Đông Dư nêu ý kiến tại hội nghị

   Tại hội nghị, đại diện ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu các xã và các phòng chuyên môn của huyện đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Các xã sẵn sàng đón tiếp Đoàn Hội đồng thẩm định thành phố.

Đồng chí Trương Văn Học- PCT.UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

   Kết luận tại hội nghị, đồng chí PCT.UBND huyện Trương Văn Học đề nghị các xã rà soát lại các tiêu chí, chuẩn bị kỹ tài liệu, hồ sơ thẩm định trình Hội đồng thẩm định Thành phố đồng thời chuẩn bị chu đáo tiếp đón Đoàn thẩm định Thành phố về thẩm định đảm bảo đầy đủ thành phần tham gia tiếp đón. Bên cạnh đó, giao cho Ban quản lý dự án chỉ đạo Công ty cô phần Môi trường đô thị Gia Lâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường; các xã chủ động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quang khang trang, xanh- sạch- đẹp. Một số đơn vị không nằm trong Ban chỉ đạo chủ động tham mưu cho UBND huyện một số lĩnh vực chuyên môn đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong thời gian tiếp tục thực hiện, có vấn đề phát sinh, vướng mắc đồng chí đề nghị các xã kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới