kinh tế

Kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm đánh giá công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện
Ngày đăng 13/09/2023 | 14:08  | View count: 311

Sáng ngày 13/9/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

   Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2011, KBNN huyện Gia Lâm đã nhanh chóng triển khai Đề án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN”; KBNN huyện Gia Lâm đã triển khai hiện đại hóa trong công tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) với 10 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM).

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Được biết, huyện Gia Lâm có 4.233 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và 8.125 hộ kinh doanh đang hoạt động. Số lượng chứng từ giao dịch thu NSNN lớn; hệ thống ngân hàng có địa điểm thu nộp có mạng lưới rộng khắp, với hệ thống CNTT hiện đại và đa dạng các loại hình thu nộp. Do đó, KBNN Gia Lâm đã chú trọng việc triển khai phối hợp thu (PHT), Ủy nhiệm thu (UNT) NSNN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng làm nghĩa vụ nộp tiền vào NSNN trên toàn địa bàn.

   Thực hiện Đề án hiện đại hóa thu NSNN của Bộ Tài chính, KBNN Gia Lâm đã chủ động phối hợp với cơ quan Thuế và 10 NHTM chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có chuyên môn, có năng lực để triển khai công tác PHT NSNN để đảm bảo đơn giản hóa quy trình, thủ tục thu nộp NSNN và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Việc mở rộng tài khoản chuyên thu NSNN tại các NHTM cổ phần, đa dạng hóa các hình thức thu nộp và giảm thiểu số thu bằng tiền mặt qua KBNN, tạo thêm sự lựa chọn cho người nộp có nhiều địa điểm thích hợp để nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào NSNN.

Ông Đỗ Xuân Tiến- Giám đốc KBNN huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

   Từ năm 2011 đến nay, KBNN Gia Lâm đã hoàn thành việc ký thỏa thuận ủy nhiệm thu NSNN và mở 10 tài khoản chuyên thu tại  hệ thống NHTM là: AgriBank, VietinBank, BIDV, VietcomBank, Mbbank, SHB, VPBank, Hàng Hải(MSB), ACB, LPBank. Dữ liệu thu NSNN đồng bộ, thống nhất và được đối chiếu kịp thời giữa các cơ quan KBNN - Thuế - NHTM. Cùng với đó, KBNN Gia Lâm tích cực phối hợp với cơ quan thuế, NHTM và các cơ quan liên quan tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về địa điểm thu thuế, phí, lệ phí, nộp phạt vi phạm hành chính qua các kênh giao dịch hiện đại như: cổng dịch vụ công quốc gia, các tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán, qua các ứng dụng điện tử của NHTM như: Internet Banking, Mobile Banhking, ATM, POS...

   KBNN Gia lâm cũng đã phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan sớm hoàn thành triển khai dự án hiện đại hóa thu ngân sách để chia sẽ dữ liệu thu và tổ chức phối hợp thu NSNN; xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, đồng thời tích hợp các TTHC của KBNN lên cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo tiện ích tối đa cho người nộp.

   Hệ thống NHTM chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ thu NSNN và quy trình TTSPĐT. Các Chi nhánh/Phòng giao dịch và các điểm thu của ngân hàng đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý thu, mở rộng các dịch vụ thu nộp NSNN trên địa bàn theo hướng điện tử, đa dạng và hiện đại. Qua công tác ủy nhiệm thu, KBNN Gia Lâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thu kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (hàng ngày); tạo bước chuyển mạnh mẽ từ các đơn vị quản lý thu, giúp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước được thuận lợi, kịp thời. Số món thu và số tiền thu NSNN qua NHTM đạt trên 78 % tổng số thu ngân sách toàn địa bàn. Đồng thời, tập trung nhanh nguồn thu, số thu NSNN đã tăng dần qua các năm: Năm 2022 tổng thu NSNN đạt 4.542 tỷ đồng (đạt 89.2% so với dư toán); tăng hơn 60% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 2.833 tỷ đồng); nhiều năm liền hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được UBND Thành phố giao. Năm 2022, số thu qua BIDV đạt 1.330 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29.3%; VietinBank đạt 472 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.4%; Vietcombank đạt 295tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.5%; AgriBank đạt 466tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.3%; MBBank đạt: 604 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13.3% và các hệ thống NHTM khác đạt 40 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8.9 %.

Lãnh đạo Chi cục thuế huyện và đại biểu NHTM phát biểu thảo luận tại hội nghị

   Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng trong quá trình phối hợp thu như cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một số NHTM còn chưa đồng bộ; thông tin dữ liệu dùng chung chưa cập nhật kịp thời; cán bộ làm công tác thu NSNN nghiệp vụ còn có hạn chế nhất định, thường xuyên có sự thay đổi dẫn đến trong quá trình nhập chứng từ thu còn có sai sót; Chứng từ thu NSNN khi chuyển sang KBNN còn chưa đầy đủ thông tin trên chứng từ nộp thuế;  còn có bất caaph, sai  sót trong công tác phối hợp thu; Số món KBNN còn phải hạch toán vào tài khoản chờ xử lý để tra soát thông tin còn rất lớn (năm 2022 là 472 món), việc tra soát để cơ quan thu và ngân hàng bổ sung thêm thông tin còn thiếu dẫn đến việc hạch toán thu NSNN còn chậm; Công tác đối chiếu số liệu cuối ngày tại một số ngân hàng có thời điểm chưa kịp thời…

   Để nâng cao công tác phối hợp thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo tập trung nhanh, hạch toán kịp thời các khoản thu vào NSNN, điều tiết đúng tỷ lệ quy định,  trong thời gian tới, với các giải pháp thiết thực, KBNN Gia Lâm và các đơn vị phối hợp quyết tâm thực hiện có hiệu quả 06 nội dung đã cam kết./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới