kinh tế

Gia Lâm đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế trên địa bàn
Ngày đăng 23/08/2023 | 18:02  | View count: 152

Ngày 23/8/2023, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế huyện Gia Lâm đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp về công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng.

   Theo số liệu thống kê của Chi cục Thuế huyện, tính đến ngày 31/7/2023, tổng nợ trên địa bàn là 226.109 triệu đồng, giảm 6.362 triệu đồng(giảm 3%) so với thời điểm 31/12/2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã thực hiện thu 79.830 triệu đồng tiền nợ thuế phí, tiền sử dụng đất và tiền thuế đất năm 2022 chuyển sang, đạt 54% chỉ tiêu thu nợ đã giao. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2023, Chi cục Thuế huyện đã đẩy mạnh biện pháp đôn đốc, gặp mặt các doanh nghiệp để đôn đốc nộp thuế. Kết quả, tổng nợ trong 7 tháng đầu năm giảm so với thời điểm 31/12/2022. Tuy nhiên, vẫn còn 18 doanh nghiệp có số nợ lớn, dài năm với số tiền thuế nợ trên 10 tỷ 900 triệu đồng. Một số doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện đã thực hiện biện pháp cưỡng chế hóa đơn nhiều năm liên tiếp, song các doanh nghiệp đang có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp khác để hoạt động khiến việc thu hồi nợ đọng gặp khó khăn. Tính đến ngày 21/8/2023, 12 doanh nghiệp đã thực hiện nộp trên 5 tỷ 110 triệu đồng tiền thuế nợ.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đại biểu Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế huyện phát biểu tại hội nghị

   Tại buổi làm việc, Chi cục Thuế huyện đã thống kê số tiền mà các doanh nghiệp đang nợ, lắng nghe các ý kiến cũng như cam kết của doanh nghiệp về thời hạn, số tiền sẽ nộp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hải- Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện phát biểu tại hội nghị

   Để đảm bảo công tác thu hồi nợ đọng trên địa bàn huyện đạt kết quả, trong thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế. Tập trung rà soát nguồn thu, phân tích nguồn thu, phân tích nguồn thu đến từng khoản thu sắc thuế, các khoản thuế phát sinh, khoản thu đến kỳ hạn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận kiểm toán, thanh tra; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại. Tập trung rà soát, giải quyết vướng mắc tại các xã, thị trấn; phát hành sổ bộ, thông báo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của khối hộ, gia đình đảm bảo kịp thời và triển khai thu thuế của các hộ gia đình theo quy định. Đôn đốc thu nộp các khoản thu từ đấu giá, tiền thuê đất hàng năm; kiểm tra các đơn vị còn nợ tiền thuê đất, đôn đốc yêu cầu đơn vị nộp tiền thuế vào NSNN theo quy định. Đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế; tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tinh chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số thuế nợ đọng của từng doanh nghiệp./.

Phương Lộc

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới