kinh tế

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành Chính sách xã hội huyện họp kỳ cuối năm 2022
Ngày đăng 03/01/2023 | 17:38  | View count: 139

Chiều ngày 03/01/2023, Ban đại diên Hội đồng quản trị Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gia Lâm tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá kết quả hoạt động NHCSXH 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ông Đặng Văn Lâm- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm báo cáo hoạt động năm 2022 

   Theo báo cáo, năm 2022 hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đạt kết quả tốt. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022 là 504.699 triệu đồng (tăng 38.611 triệu đồng so với cuối năm 2021). Trong đó, nguồn vốn Trung ương 265.138 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương 239.561 triệu đồng (tăng 59.330 triệu đồng so với cuối năm 2021). Doanh số cho vay đạt 187.137 triệu đồng cho 4.838 lượt khách vay vốn; Doanh số thu nợ đạt 159.356 triệu đồng; Dư nợ 493.592 triệu đồng, cho 8.942 khách hàng với 14.415 lượt vay vốn, bình quân 55,2 triệu đồng/khách hàng.

Toàn cảnh hội nghị

   Bám sát vào mục tiêu giảm nghèo tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của huyện, NHCSXH huyện ưu tiên nguồn vốn để cho hộ cận nghèo và đặc biệt là cho vay giải quyết việc làm khi tốc độ đô thị hóa cao, lãnh đạo hội, đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã trực tiếp đến từng hộ nghèo để rà soát, vận động, tạo điều kiện giúp tiếp cận với vốn vay. Nguồn vốn NHCSXH đã cho vay 4.838 lượt hộ, trong đó: cho vay 03 hộ thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất, tránh tái nghèo; cho vay giải quyết việc làm 2.944 lao động có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình, trong đó: nguồn vốn cho vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cho vay nông thôn mới nâng cao 104.140 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện là 5.531 triệu đồng với 115 lao động (2.331 triệu đồng vốn bổ sung năm 2022, 3.200 triệu đồng vốn cho vay quay vòng); cho vay gần 2.000 hộ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ cải tạo và xây mới 4.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập do ảnh hưởng dịch COVDI-19 là 07 khách hàng; 01 khách hàng là đối tượng thuộc chương trình cho vay nhà ở xã hội…

   Bên cạnh đó, NHCSXH huyện phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và hội đoàn thể các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch xã, bám sát vào kế hoạch tín dụng được giao cũng như kế hoạch thu hồi nợ đến hạn, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những tồn tại, sai sót trong quá trình hoạt động. Thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT huyện, chương trình kiểm tra của Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và NHCSXH huyện Gia Lâm tuân thủ nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn vốn tín dụng ưu đãi, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn tín dụng đen trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra các đơn vị đã triển khai tốt Kết luận 06-KL/TW, ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

   Thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến các tầng lớp nhẫn dân đều biết về tín dụng ưu đãi. NHCSXH đã phối hợp tốt với các ban, ngành và Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức triển khai tại cơ sở. UBND xã, thị trấn quan tâm và chỉ đạo Trưởng Thôn và Hội đoàn thể thực hiện hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn; cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Chủ động đôn đốc nợ đến hạn, hoàn thành 100% kế hoạch, không có nợ gia hạn, không có nợ quá hạn. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trưởng phòng LĐ-TB&XH Lê Thị Kim Châu phát biểu tại hội nghị

   Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những bất cập, tồn tại trong hoạt động của NHCSXH huyện như chỉ tiêu doanh số cho vay Chương trình nhà ở xã hội đạt thấp; cần đẩy mạnh phát triển và triển khai hoạt động có hiệu quả các Tổ vay vốn hướng tới đối tượng đoàn viên thanh niên, nhất là lực lượng thanh niên mới xuất ngũ; đề xuất và có cơ chế hỗ trợ vốn đối với các HTX, cá nhân đầu tư dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời đề xuất một số giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động năm 2023 ngay từ ngày đầy, tháng đầu năm./.

Ngọc Minh

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới