kinh tế

Những định hướng phát triển kinh tế trang trại huyện Gia Lâm đến năm 2020.
Ngày đăng 26/03/2018 | 04:02  | View count: 720

Kinh tế trang trại giúp đa dạng hóa sản phẩm nông sản có năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, đóng góp quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương... Tuy nhiên, để kinh tế trang trại phát triển bền vững, hiệu quả, rất cần sự nỗ lực lớn hơn của cả cộng đồng xã hội.

    Trước yêu cầu đó, UBND huyện đã có định hướng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn đến năm 2020:

    a) Định hướng phát triển

    Phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, các dịch vụ tổng hợp như: VAC, VA, VC… trên địa bàn các xã. Đến năm 2020, diện tích các loại hình trang trại tổng hợp dự kiến khoảng 1.400 ha, tăng mạnh ở các xã như: Phù Đổng, Ninh Hiệp, Yên Thường, Dương Quang, Lệ Chi, Dương Xá, Đa Tốn, Phú Thị...

Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả.

    b) Giải pháp

    - Tăng cường quản lý, xây dựng các mô hình trang trại theo hướng kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi, chú trọng phát triển các mô hình du lịch sinh thái.

    - Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, chủ trang trại thuê đổi đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; tăng cường hướng dẫn cho các chủ trang trại, gia trại về bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy hoạch vùng sản xuất được duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trang trại gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Đầu tư kinh tế trang trại sẽ có hiệu quả lớn hơn.

    c) Nội dung hỗ trợ

    * Hỗ trợ hạ tầng:

    - Đầu tư giao thông, thủy lợi, hệ thống đường điện phục vụ sản xuất (theo quy hoạch vùng được phê duyệt).

Những khu sản xuất lớn từ trang trại.

    * Hỗ trợ phát triển sản xuất

    - Hỗ trợ 100% kinh phí công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thăm quan học tập mô hình trang trại tiêu biểu.

    - Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ 50% kinh phí tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm trên địa bàn huyện và thành phố Hà Nội.

(Trích Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh

huyện Gia Lâm giai đoạn 2016 – 2020)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới