kinh tế

Một số định hướng phát triển vùng sản xuất hoa, cây cảnh của huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 26/03/2018 | 03:43  | View count: 505

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở Gia Lâm đã có từ lâu với những làng nghề truyền thống, như: Phù Đổng, Đa Tốn, Trâu Quỳ, Lệ Chi… Trước nhu cầu thưởng thức ngày càng tăng, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể để phát triển nghề trồng hoa.

    UBND huyện đã có định hướng phát triển vùng sản xuất hoa, cây cảnh đến năm 2020 nhằm góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện. Sau đây là những định hướng trên:

Một khu vườn trồng hoa hồng có hiệu quả.

    1) Định hướng phát triển

   Duy trì và phát triển diện tích trồng hoa, cây cảnh tại các xã có truyền thống: Phù Đổng, Đa Tốn, Trâu Quỳ và Lệ Chi... đến năm 2020, diện tích trồng hoa, cây cảnh khoảng 90ha.

   2) Giải pháp

   - Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các đơn vị khoa học đóng trên địa bàn huyện như: Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Viện nghiên cứu rau quả Trung ương, các chuyên gia, kỹ sư giỏi…trong việc chuyển giao TBKT và du nhập các loại hoa chất lượng cao, cây cảnh quý để xây dựng các mô hình phát triển hoa, cây cảnh bản địa trên địa bàn.

Nghề trồng cây cảnh đang phát triển có hiệu quả.

    - Đầu tư xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao nhà màng, nhà lưới trồng hoa, cây cảnh giá trị cao: các loại hoa lan, lily,…

    3) Nội dung hỗ trợ

    * Hỗ trợ hạ tầng:

    - Đầu tư giao thông, thủy lợi, hệ thống đường điện phục vụ sản xuất (theo quy hoạch vùng được phê duyệt).

    - Hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cứng hóa hệ thống đường nội đồng, đường điện, kênh mương tuyến nhánh khi thực hiện xã hội hóa đầu tư; tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu/hộ.

Các mô hình trồng hoa đang ngày một phát triển.

    * Hỗ trợ sản xuất:

    - Hỗ trợ 100% kinh phí công tác tập huấn về quy trình kỹ thuật sản xuất trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh.

    - Mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, sản xuất hoa chất lượng cao, giống hoa mới: ngân sách huyện hỗ trợ tối đa không quá 30% kinh phí thực hiện mô hình (không quá 300 triệu/01 mô hình).

(Trích Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh

huyện Gia Lâm giai đoạn 2016 – 2020)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới