kinh tế

Vùng sản xuất cây ăn quả và giống cây ăn quả huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 21/03/2018 | 10:25  | View count: 530

Hiện nay, các diện tích cây ăn quả, hoa cây cảnh trên địa bàn huyện cho giá trị thu nhập trung bình 250-350 triệu đồng/ha. Nhiều mô hình cây ăn quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập trung bình 300-400 triệu đồng/ha, cá biệt có những mô hình cho thu nhập cao khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/ha như Lệ Chi, Kiêu Kỵ.

    UBND huyện đã có định hướng và chính sách nhằm phát triển vùng sản xuất cây ăn quả và giống cây ăn quả trên địa bàn.

    1) Định hướng phát triển

    - Dự kiến đến 2020 diện tích cây ăn quả 2.073,24 ha (tăng 1.042,41 ha). Diện tích cây ăn quả tăng mạnh tại một số xã Phù Đổng, Yên Thường, Dương Quang, Lệ Chi, Đa Tốn, Văn Đức, Đặng Xá, Kiêu Kỵ…chủ yếu chuyển từ đất trồng lúa, cây màu.

Lô giống cây ăn quả chuẩn bị cung cấp cho thị trường.

   + Vùng sản xuất cây giống: Xây dựng, hình thành hệ thống vườn đồng tại thị trấn Trâu Quỳ, xã Đa Tốn trở thành nơi gieo ươm cây giống ăn quả, cung cấp giống một số loài cây ăn quả đặc sản cho các tỉnh phía bắc. Thực hiện tốt quy chế quản lý giống cây ăn quả, cơ sở sản xuất giống cây đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vùng trồng chuối theo tiêu chuẩn an toàn.

    + Vùng cây ăn quả: duy trì và phát triển mới các vùng cây ăn quả tập trung có quy mô từ 20 ha trở lên tại các xã, thị trấn: Đông Dư, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Trâu Quỳ, Kim Sơn, Phú Thị, Lệ Chi, Cổ Bi, Phù Đổng và Trung Mầu.

    2) Giải pháp

    - Khuyến khích các hộ nông dân có các chân ruộng cao khó khăn về nước chuyển đổi canh tác sang trồng cây ăn quả theo vùng đã quy hoạch; khuyến khích tạo điều kiện về đất đai, vốn cho nông dân có khả năng và nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp thông qua giao đất, cho thuê đất trong vùng phát triển cây giống, cây ăn quả.

    - Từng bước đầu tư hạ tầng như: Giao thông nội đồng, tưới tiêu, hệ thống đường điện… để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất.

Đa dạng các loại cây ăn quả.

    - Định hướng các loại giống cây trồng cho phù hợp với thổ nhưỡng, tập quán canh tác và giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung các loại cây có múi (cam, chanh, bưởi…), ổi, táo… Từng bước định hướng sản xuất đảm bảo vệ sinh ATTP và tiến tới theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm nâng cao giá trị thu nhập.

    3) Nội dung hỗ trợ

    * Đầu tư hạ tầng:

    - Hỗ trợ đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống đường điện phục vụ sản xuất tại các vùng quy hoạch sản xuất cây ăn quả đến năm 2020.

    - Hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cứng hóa hệ thống đường nội đồng, đường điện, kênh mương tuyến nhánh khi thực hiện xã hội hóa đầu tư; tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu/hộ.

    * Hỗ trợ tổ chức sản xuất

    - Hỗ trợ 30 triệu/ha kinh phí mua giống cây ăn quả có chất lượng chuyển đổi từ các vùng sản xuất lúa, cây màu sang trồng cây ăn quả theo quy hoạch.

    - Hỗ trợ 30% kinh phí mua thuốc phòng trừ sâu bệnh khi có dịch (diệt ruồi vàng hại ổi, cam…) tại các vùng sản xuất tập trung. Hỗ trợ xây các bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV tại các vùng chuyên canh cây ăn quả (2 thùng/ha).

    - Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng nhà màng, nhà kính, nhà lưới (không quá 300 triệu/mô hình) tại vùng sản xuất cây giống ăn quả.

    - Hỗ trợ 01 triệu đồng/01 giếng khoan lấy nước tưới cho cây trồng, tối đa không quá 10 triệu đồng/ha.

    - Hỗ trợ kinh phí cho các HTXDVNN đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu; lắp đặt biển giới thiệu vùng sản xuất quả an toàn:

    + Hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh;

    + Hỗ trợ 100% kinh phí lắp đặt biển bảng giới thiệu vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung khi được cơ quan nhà nước chứng nhận đủ điều kiện sản xuất quả an toàn; tổng kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu/vùng.

    + Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng Website giới thiệu sản phẩm, tổng kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng.

(Trích Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh

huyện Gia Lâm giai đoạn 2016 – 2020)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới