kinh tế

Một số định hướng phát triển chăn nuôi của huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 21/03/2018 | 10:14  | View count: 640

Thông qua việc phát triển chăn nuôi, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã thoát nghèo, nhiều hộ có thu nhập cao, làm giàu chính đáng.

    Để chăn nuôi phát triển mang tính bền vững, UBND huyện đã có định hướng, chính sách phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Đặc biệt là phát triển các Dự án chăn nuôi xa khu dân cư, khắc phục triệt để tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo cơ hội để các hộ có năng lực mở rộng quy mô chăn nuôi làm giàu chính đáng. Sau đây là những định hướng cơ bản phát triển chăn nuôi của huyện Gia Lâm đến năm 2020:

    1) Định hướng phát triển

    * Duy trì ổn định các vùng chăn nuôi tập trung, trọng điểm, từng bước đưa chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư ra các khu vực quy hoạch chăn nuôi tập trung gắn với bảo vệ môi trường và an toàn sinh học.

Chăn nuôi lợn tiếp tục được quan tâm.

    - Vùng chăn nuôi bò sữa: Duy trì và phát triển vùng nuôi bò sữa tập trung tại các xã: Dương Hà, Phù Đổng, Trung Mầu, Phú Thị và Đặng Xá. Quy mô đến năm 2020 khoảng 2.600 – 2.700 con, sản lượng sữa trên 7.000 tấn/năm;

Chăn nuôi đại gia súc là một trong các hướng phát triển.

    - Vùng chăn nuôi lợn nạc: duy trì và phát triển tập trung tại các xã: Yên Thường, Lệ Chi, Kim Sơn, Phú Thị, Dương Quang, Dương Xá và Văn Đức. Quy mô đến năm 2020 khoảng 27.000 - 28.000 con, sản lượng thịt đạt trên 5.000 tấn/năm.

    - Vùng chăn nuôi bò thịt tập trung tại xã: Văn Đức và Lệ Chi. Quy mô đến năm 2020 khoảng 3.600 - 3.700 con, sản lượng thịt trên 1.000 tấn/năm.

    2) Giải pháp

    - Chọn lọc để nâng cao chất lượng sữa và thịt đối với đàn bò, đàn lợn. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung theo vùng đã quy hoạch (chuyển ra ngoài bãi hoặc đồng). Tăng cường hướng dẫn nông dân sản xuất, chế biến thức ăn gia súc đảm bảo quy định; tổ chức tiêm phòng bắt buộc định kỳ các loại bệnh.

Chăn nuôi bò sữa góp phần giải quyết việc làm cho nông hộ.

    - Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thu gom sữa, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ sữa, đảm bảo thu mua hết sữa tươi của người chăn nuôi với giá ổn định. Phối hợp cùng Thành phố tiến hành rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn.

    - Tập huấn kỹ thuật phương pháp ủ phân vi sinh tại gia và sử dụng chế phẩm vi sinh EM để xử lý phân và nước thải chống ô nhiễm môi trường; xây chuồng trại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong chăn nuôi vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường được quan tâm.

    - Xây dựng các cơ sở chăn nuôi, thủy sản an toàn dịch bệnh.

    3) Nội dung hỗ trợ

    * Hỗ trợ hạ tầng: Hỗ trợ xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống tiêu thoát nước, xử lý môi trường...đối với các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo quy hoạch.

    * Hỗ trợ sản xuất

    - Hỗ trợ 50% kinh phí xây bể biogas hoặc đệm lót sinh học xử lý môi trường trong chăn nuôi gia cầm, bò thịt, bò sữa, lợn đối với các trang trại, gia trại chăn nuôi nhưng tối đa không quá 5 triệu/gia trại và 50 triệu/trang trại.

    - Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, tập huấn phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thăm quan mô hình tiêu biểu.

(Trích Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh

huyện Gia Lâm giai đoạn 2016 – 2020)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới