kinh tế

Một số định hướng phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa huyện Gia Lâm đến năm 2020.
Ngày đăng 15/03/2018 | 09:42  | View count: 283

Năm 2016, huyện Gia Lâm có 3.260,52 ha đất trồng lúa; chiếm 49,9% diện tích đất nông nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, vùng chuyên canh lúa đang từng bước được quy hoạch, góp phần tăng giá trị sản xuất tại các vùng lúa trung bình đạt 70-80 triệu đồng/ha, diện tích tại các mô hình lúa chất lượng, lúa sử dụng tiến bộ kỹ thuật giá trị trung bình đạt 90-100 triệu đồng/ha.

    Nhiều mô hình sản xuất tại các xã, thị trấn đã được duy trì qua nhiều vụ, khẳng định được chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất của huyện và vai trò của HTX đối với hộ nông dân. Với chính sách hỗ trợ ngày càng phù hợp. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện các mô hình sản xuất lúa tập trung quy mô trên 10 ha ngày càng nhiều, các giống đưa vào trợ giá giống chất lượng đều tăng so với các giống cũ. Để nâng cao hiệu quả thâm canh lúa, UBND huyện đã có định hướng phát triển vùng chuyên canh lúa giai đoạn 2016 – 2020. Sau đây là những nội dung chính định hướng trên:

    1) Định hướng phát triển

    - Đến năm 2020, ổn định đất canh tác lúa khoảng 1.300 - 1.400 ha, trong đó lúa chất lượng khoảng 1.200 ha chiếm 80-90% diện tích.

    - Xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao với quy mô diện tích từ 30 ha trở lên tại các xã: Yên Thường, Phù Đổng, Trung Mầu, Dương Xá,  Kim Sơn, Lệ Chi và Dương Quang.

    - Xây dựng 4-5 mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại các xã có diện tích vùng sản xuất lúa ổn định.

    2) Giải pháp

    - Tăng cường biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, đưa các giống lúa chất lượng, giống TBKT có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, những giống lúa đặc sản vào sản xuất phù hợp với đất đai, quy hoạch trồng lúa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa phục vụ nhu cầu lương thực của nhân dân địa phương.

    - Đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, dồn điền đổi thửa, khuyến khích tích tụ ruộng đất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTXDV nông nghiệp.

    - Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổ chức hội nghị đầu bờ cho nông dân học tập, hội thảo, kết hợp với thăm quan học tập ở những nơi sản xuất lúa tiên tiến; khuyến khích mở rộng diện tích gieo sạ, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

    - Áp dụng xây dựng các mô hình sản xuất lúa ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI).

     3) Nội dung hỗ trợ

    * Đầu tư hạ tầng: Hỗ trợ nạo vét kênh mương, đầu tư hệ thống giao thông nội đồng dạng đường cấp phối, bê tông cứng hóa; cứng hóa hệ thống kênh mương cấp 3 tại các vùng quy hoạch sản xuất lúa đến năm 2020.

    * Hỗ trợ tổ chức sản xuất:

    - Hỗ trợ giống lúa TBKT, giống chất lượng: ngân sách huyện hỗ trợ 100% kinh phí về giống để thực hiện các mô hình giống TBKT, giống chất lượng quy mô tập trung, mô hình thử nghiệm giống mới, mô hình SRI, mô hình gieo sạ (đối với mô hình gieo sạ ngoài hỗ trợ kinh phí giống còn hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, thuốc trừ ốc bươu vàng).

    - Hỗ trợ tập huấn: hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn chuyển giao TBKT, dạy nghề cho nông dân về quy trình kỹ thuật sản xuất, thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, công tác diệt chuột.

    - Hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất: Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy làm đất, máy gặt đập liên hợp, máy cấy nhưng không quá 75 triệu/máy; máy phun thuốc trừ sâu, bệnh nhưng không quá 7 triệu đồng/máy để phục vụ sản xuất./.

(Còn nữa)

(Trích Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh

huyện Gia Lâm giai đoạn 2016 – 2020)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới