kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 01 tỷ đồng.
Ngày đăng 06/03/2018 | 03:31  | View count: 108

Ngày 6/3, tại xã Phú Thị, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 01 tỷ đồng, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường.

    Qua xét duyệt tại các tổ vay vốn, 20 hội viên các đoàn thể đủ điều kiện xã Phú Thị đã được Ngân hàng trao ngồn vốn trên để đầu tư vào việc cải tạo, xây mới các công trình đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ yếu là đưa vườn ra đồng và tái đàn gia súc, gia cầm, góp phần tạo việc làm ổn định cho 50 lao động nông thôn.

Phiên giao dịch cho vay vốn tại xã Phú Thị.

    Với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và sự chủ động, linh hoạt của hội viên các đoàn thể xã Phú Thị, tại thời điểm này, trên địa bàn xã Phú Thị đã có trên 100 ha chuyển từ cấy lúa, trồng màu sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như cam đường Canh, cam Vinh, bưởi Diễn, bưởi Hùng, quất cảnh, quất quả, chuối,v.v...

    Theo kế hoạch, trong quý 1, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ giải ngân 30 tỷ đồng, trong đó nguồn tăng trưởng 20 tỷ đồng (vốn Trung ương 10 tỷ, nguồn vốn Thành phố 10 tỷ). Từ hoạt động tích cực trên, Ngân hàng chính xã hội huyện hy vọng sẽ hạn chế ở mức thấp tình trạng thiếu vốn phát triển kinh tế tại các xã trên địa bàn, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn./.

                                                                                Minh Liễu

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới