CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Gia Lâm tăng cường thực hiện chuyển đổi số năm 2024
Ngày đăng 20/04/2024 | 13:52

Chiều 19.4.2024, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch và tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo viên tại hội nghị

   Tại hội nghị, thạc sĩ Cù Kim Long - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Khoa học Công nghệ tuyên truyền phổ biến một số mội dung về chuyển đổi số như: Tổng quan về chuyển đổi số (đặc biệt nhấn mạnh bản chất của chuyển đổi số; 3 trụ cột của Chuyển đổi số); Những vấn đề về Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước (Trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ cụ thể chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như Kinh tế; Văn hóa - Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tư pháp; Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Cải cách hành chính…). Nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở: xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

Toàn cảnh hội nghị

   Thông qua hội nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân có chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định rõ được vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, lợi ích trước mắt và lâu dài. Nghiêm túc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm cao thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch chuyển đổi số đề ra; những kiến thức được phổ biến, quán triệt, các đơn vị, xã thị trấn, tổ chuyển đổi số cộng đồng xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai chuyển đổi số năm 2024. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2024 của huyện Gia Lâm./.

Nguyễn Sơn