CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Gia Lâm tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng 01/11/2023 | 08:42

Chiều ngày 31/10/2023, UBND huyện Gia Lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc huyện.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

   Tại lớp học, các học viên đã được nghe báo cáo viên Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung chuyên đề: Tổng quan về đổi mới trong thực hiện TTHC; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác.

Các đại biểu dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

   Thông qua tập huấn giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC, trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay./.

Phương Lộc