CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Ngày đăng 29/10/2023 | 13:36

Chiều ngày 27/10/2023, UBND huyện khai mạc Lớp tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

  • Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,
  • PCT.UBND huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

   Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Trong những năm qua, UBND huyện Gia Lâm quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện chỉ đạo 100% các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn xây dựng, triển khai Kế hoạch giai đoạn và hằng năm về công tác Cải cách hành chính, Kiểm tra công vụ; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy về tăng cường kỷ luật hành chính và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND Thành phố về kỷ cương hành chính gắn với chủ đề chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Huyện quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Từ năm 2021 đến nay, đã mở 165 lớp bồi dưỡng cho trên 21.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND huyện xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức hằng tháng và năm đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất. Huyện chỉ đạo 100% đơn vị rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế, quy trình làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ; triển khai và thực hiện 02 bộ Quy tắc Ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính tại 100% đơn vị địa bàn Huyện; tập trung xây dựng Bộ phận Một cửa hiện đại các cấp trên địa bàn Huyện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Đề án của Thành phố, theo đúng phương châm “Hành chính phục vụ”. Công tác xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh thực hiện.

   Năm 2022, kết quả Chỉ số CCHC của huyện Gia Lâm đạt 93,41%, xếp thứ 14/30 quận, huyện, thị xã, tăng 02 bậc so với năm 2021. Kết quả SIPAS của Huyện đạt 97,5%, tăng 15,03% so với năm 2021 (năm 2021: 82,47%), xếp thứ 09/30 quận, huyện, thị xã, của thuộc nhóm có Chỉ số Hài lòng đạt cao của Thành phố (tăng 18 bậc so với năm 2021), vượt chỉ tiêu so với Kế hoạch SIPAS của Huyện đặt ra trong năm 2022 (86%). Năm 2023, UBND Huyện chỉ đạo tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI trên địa bàn Huyện. Tiếp tục phấn đấu đạt chỉ số cao so với các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

   Nhằm giúp các đại biểu hoàn thiện những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để áp dụng, triển khai thực hiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ công tác tại các địa phương, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện đề nghị các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng cần nghiên cứu, học tập đầy đủ, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạt kết quả tốt. Sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này, đề nghị các đồng chí vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng, hiệu quả công việc trong thời gian tới; góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Lâm.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

   Ngay sau khai mạc, gần 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên theo dõi cải cách hành chính tại cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện; Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức Tư pháp, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội UBND xã, thị trấn; Đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc Huyện đã được Thạc sỹ, Giảng viên chính Đặng Thị Minh Hảo- Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong truyền đạt các chuyên đề Một số nội dung về đạo đức công vụ và văn hóa công sở; quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật quy định , điều chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, các mô hình, các làm hay để thực hiện có hiệu quả đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn…

   Các đại biểu cũng được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, làm việc kết nối nhóm, quan hệ công chúng, ứng xử với cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện công vụ…

Toàn cảnh lớp tập huấn

   Thông qua tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân./.

Ngọc Minh