CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Gia Lâm yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
Ngày đăng 08/03/2023 | 19:02

Chiều 08/3/2023, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022; triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

   Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

   Theo báo cáo, tính đến 05/12/2022, trên địa bàn huyện có tổng số 404 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, có 245 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện và 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn, 49 TTHC liên thông. Đã thực hiện đơn giản hóa 58 TTHC cấp huyện, cắt giảm 212 ngày làm việc; tại cấp xã, căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành đơn giản hóa trung bình 20 TTHC/đơn vị, trong đó, chủ yếu là rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Trần Trung Tuyết trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022

   Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện: đã tiếp nhận và xử lý 16.103 hồ sơ TTHC (trong đó: kỳ trước chuyển sang 239 HS, tiếp nhận mới 15.864 HS). Đã giải quyết 15.890 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 213 hồ sơ (trong hạn). Tiếp nhận, giải quyết 2.687 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 100%; 1.880 hồ sơ liên thông. Cấp xã: đã tiếp nhận và xử lý 82.861 HS (trong đó: kỳ trước chuyển sang 687 HS, tiếp nhận mới 82.174 HS), đã giải quyết 82.567 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 285 HS (trong hạn). Số hồ sơ mức độ 3: 9.623 hồ sơ.

   100% các cơ quan chuyên môn và 22/22 xã, thị trấn thuộc huyện đã hoàn thiện việc thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào quản lý và hoạt động của đơn vị. Từ đó, việc áp dụng hệ thống vào quản lý nhà nước trên địa bàn huyện đã có bước tiến rõ rệt, góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các đơn vị trong cải cách hành chính năm 2022. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC, tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, tương tác với người dân về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết TTHC, về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tập trung thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC theo nguyên tắc đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết. Triển khai thực hiện các mô hình mới trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của huyện và UBND các xã, thị trấn; qua đó tạo động lực khuyến khích tổ chức, công dân thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của người dân. Quan tâm đầu tư, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành từ huyện tới cơ sở và ứng dụng trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Rà soát cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đảm bảo theo yêu cầu tăng dần số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Sơn