CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 09/11/2022 | 18:12

Chiều ngày 07/11/2022, UBND huyện Gia Lâm đã thống nhất ký kết thoả thuận hợp tác với Bưu điện Trung tâm 5 (Bưu điện Hà Nội) thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

   Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

   Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Gia Lâm, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022, đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, toàn huyện đã tiếp nhận trên 142 nghìn hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận không có chứng thực là trên 25.600 hồ sơ, trong đó trên 15.800 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt trên 62,8%, cấp huyện đạt trên 58%, cấp xã đạt gần 63%); đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cấp huyện có 5 hồ sơ phát sinh, cấp xã không có hồ sơ phát sinh.

Ông Vũ Phúc Lộc- Giám đốc Bưu điện Trung tâm 5 (Bưu điện Hà Nội) phát biểu tại Hội nghị

   UBND hyện Gia Lâm đã ký hợp đồng với Chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam- Bưu điện TP Hà Nội để thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận một cửa của Huyện. Đến nay, đã phát sinh 34 hồ sơ, trong đó 29 hồ sơ dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và 05 hồ sơ dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cấp xã có 04 đơn vị ký hợp đồng thỏa thuận với Bưu điện gồm thị trấn Trâu Quỳ, xã Bát Tràng, Kiêu Kỵ, Đông Dư. Tuy nhiên, đến nay chưa có hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích.

PCT.UBND huyện Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại Hội nghị

   Đặc biệt, từ khi thực hiện Mô hình “Thứ 3 không viết không giấy hẹn”, từ ngày 13/9 đến ngày 02/11/2022 trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của 13 TTHC, thời gian giải quyết sau tối đa 02 giờ kể từ khi tiếp nhận với 5.022 hồ sơ. Mô hình bước đầu đạt hiệu quả cao, sức lan tỏa tốt, mang lại sự phán khởi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC trên địa bàn huyện.

Các đơn vị Ký kết thỏa thuận hợp tác giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với với Bưu điện Trung tâm 5

   Để thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHH, nhất là nâng cao Chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS và tạo sự thuận lợi cho người dân, tại hội nghị, 18 xã, thị trấn của huyện đã Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với với Bưu điện Trung tâm 5./.

Ngọc Minh