CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn thực hiện mô hình “Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn”
Ngày đăng 08/09/2022 | 16:56

Ngày 08/9/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên thực hiện mô hình “ Ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn”

Các đại biểu tham dự tập huấn

   Tại hội nghị, các tình nguyện viên là lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn đã được quán triệt những nội dung cơ bản của kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND huyện về việc thực hiện thí điểm mô hình ngày thứ Ba “không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Ông Nguyễn Đình Quang- Trưởng phòng Tư pháp huyện quán triệt kế hoạch số 206-KH/UBND

   Thực hiện mô hình ngày thứ Ba “không viết, không giấy hẹn” là khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vào ngày thứ Ba hàng tuần sẽ được: Công chức, tình nguyện viên hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC đó; tổ chức, cá nhân chỉ cần ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4, công chức, tình nguyện viên tại Bộ phận Một cửa tiến hành kiểm tra hồ Sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ scan các văn bản, giấy tờ thành phần để thực hiện nhập hồ sơ giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng Dịch vụ công Thành phố. Công chức Bộ phận Một cửa nhận hồ sơ và tiếp nhận xử lý, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, trình ký và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trong vòng 2 giờ làm việc (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Chỉ thực hiện với TTHC nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện (Bộ phận Một cửa) vào ngày thứ Ba hàng tuần (Buổi sáng từ 8h30-10h00; Buổi chiều từ 13h30- 15h00). Kết quả giải quyết TTHC được trả vào buổi chiều cùng ngày đối với hồ sơ nhận sau 10h00 sáng và trong ngày làm việc kế tiếp đối với hồ sơ tiếp nhận sau 15h00. Thời gian thực hiện “Mô hình” bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 13/9/2022 tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Riêng đối với một số xã, thị trấn có công chức đi học dài hạn, không thực hiện được “Mô hình” vào ngày thứ Ba, yêu cầu có văn bản báo cáo UBND huyện nêu rõ lý do, ngày thực hiện “Mô hình” và phải được sự chấp thuận của UBND huyện.

Bà Phùng Thị Hoài Hương- Trưởng phòng VHTT huyện quán triệt kế hoạch 204/KH-UBND

   Cũng tại hội nghị các tình nguyện viên còn được quán triệt các nội dung trong kế hoạch số 204-KH-UBND của UBND huyện về việc triển khai thí điểm sử dụng mã QR để tuyên truyền, tra cứu 25 thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn huyện.

Hoàng Anh