CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Ngày đăng 08/06/2022 | 17:36

Chiều 08/6/2022, UBND huyện Gia Lâm giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Nguyễn Đình Quang phát biểu tại Hội nghị

   Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Tư pháp Huyện phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của huyện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến công tác hộ tịch, 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn, đúng hạn, trong đó: Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung  hộ tịch (118 trường hợp);  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (02 trường hợp); Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (04 trường hợp); Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (01 trường hợp); Ghi vào sổ hộ tịch (ghi chú kết hôn, ly hôn): 02 trường hợp. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã được chuẩn hóa ở tất cả các lĩnh vực và thực hiện công khai theo quy định. Tính đến 14/4/2022, trên địa bàn huyện có 434 TTHC đang được thực hiện. Các phòng ban chuyên môn và 22 xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai và xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Đối với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đến nay toàn huyện đã tiếp nhận 48.494 hồ sơ, trong đó: Tổng số hồ sơ tiếp nhận thực hiện TTHC trên cổng dịch vụ công theo mức độ 3 của UBND Thành phố (chỉ trừ chứng thực) là 12.228 hồ sơ; Tổng số hồ sơ tiếp nhận thực hiện TTHC nhưng không thực hiện được mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công của Thành phố là 36.226 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực chứng thực cấp xã: 33.469 hồ sơ; Lĩnh vực chứng thực cấp huyện: 2.797 hồ sơ; TTHC liên thông: 1.230 hồ sơ.

  • Các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp khắc phục những khó khăn,
  • tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp, Hộ tịch

   Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp trong thời gian qua. Đồng thời trao đổi thống nhất 7 nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Nguyễn Sơn