CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

100% hồ sơ, thủ tục hành chính của huyện Gia Lâm được giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 28/06/2021 | 11:48

Sáng 28/6/2021, UBND huyện Gia Lâm tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Quân- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

   6 tháng đầu năm, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo về công tác CCHC; đề ra 21 nhiệm vụ thực hiện. Đến 10/6, UBND huyện đã thực hiện 12/21 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 57,14%. Về cải cách TTHC, tính đến 19/5, trên địa bàn huyện có tổng số 410 TTHC, trong đó, có 262 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và 148 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn. Có 23 TTHC được đơn giản hóa, chủ yếu là giảm thời gian giải quyết tại cấp Huyện và 20 TTHC được đơn giản hóa tại cấp xã, thị trấn.

   Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Từ ngày 16/12/2020 đến 31/5/2021, cấp Huyện đã tiếp nhận 12.989 hồ sơ, đã giải quyết 12.616 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 100% (12.616 hồ sơ); cấp xã đã tiếp nhận 61.494 hồ sơ, đã giải quyết 61.000 hồ sơ, đúng hạn 100%.

   100% cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021. Đến nay, UBND huyện, xã, thị trấn không nhận được ý kiến phản ánh về việc không hài lòng trong quá trình thực hiện giao dịch về TTHC trên địa bàn Huyện.

Trưởng phòng Tư pháp huyện nêu ý kiến tại Hội nghị

   Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến đánh giá những tồn tại, hạn chế và thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn Huyện.

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp từ huyện tới xã, đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ, giao Văn phòng UBND và phòng Nội vụ rà soát lại các văn bản, quy định, quy chế liên quan đến công tác cải cách hành chính; rà soát lại các lại các thủ tục hành chính, loại bỏ các quy trình không phù hợp gắn với hiện đại hoá nền hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp và người dân./.

Hoàng Anh