hoạt động các xã

Xã Dương Xá quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn "Nông thôn mới thông minh" đầu tiên của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/11/2023 | 16:36  | View count: 111

Nông thôn mới (NTM) thông minh là xu thế phát triển tất yếu của nông thôn Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0. Hiện nay, nhiều địa phương đã và đang đẩy mạnh xây dựng các thôn, xã hiện đại, thông minh. Đáng chú ý vừa qua, xã Dương Xá đã được Thành phố Hà Nội lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh đầu tiên của Thành phố.

Xã Dương Xá được thành phố Hà Nội lựa chọn xây dựng xã NTM thông minh

   UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2025. Theo đó, UBND TP Hà Nội lựa chọn xã Dương Xá để xây dựng mô hình thí điểm NTM thông minh. Mục tiêu được đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh trên địa bàn Thủ đô.

   Để đạt được mục tiêu trên, xã Dương Xá đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như trọng tâm: tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh. Trong đó, xã sẽ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (mạng internet không dây wifi miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng...)

Thôn Thuận Quang xây dựng thành công "Thôn thông minh" 

Một tuyến đường bích hoạ xanh sạch đẹp trên địa bàn xã

     Ông Tô Hữu Vịnh, Chủ tịch UBND xã Dương Xá cho biết “Do xác định mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, xã Dương Xá đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở với quyết tâm cao hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Bên cạnh đó, xã Dương Xá tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 với 19 tiêu chí, trong đó, hai tiêu chí bắt buộc là thu nhập và mô hình "thôn thông minh" đều đạt. Hiện xã Dương Xá đã và đang triển khai nhiều giải pháp tập trung đồng bộ nhằm thực hiện sớm nhất mục tiêu xây dựng xã NTM thông minh đầu tiên của thành phố Hà Nội”

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới